Tin hoạt động Tin hoạt động

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa tổ chức đêm văn nghệ chào mừng thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố, đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ vi, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa tổ chức đêm văn nghệ chào mừng thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố, đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ vi, nhiệm kỳ 2019-2024.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT