Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng nay (16/7), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh (khóa VI) đã khai mạc Kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tọa Kỳ họp có các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cùng tham dự Kỳ họp còn có Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Trình, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Tuấn Quốc, Trần Văn Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 46/50 đại biểu HĐND tỉnh khóa VI.

HDND12.jpg
Chủ tọa Kỳ họp (từ trái qua): Trần Đình Khoa – Phó Chủ tịch HĐND; Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VI diễn ra để một lần nữa chúng ta rà soát lại kết quả thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm, xây dựng thêm các chủ trương, chính sách để chăm lo và tạo động lực tích cực cho đội ngũ cán bộ, công chức, thúc đẩy 12 mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đề ra các giải pháp quyết liệt hơn trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của cả năm 2019.

Năm 2019 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm nước rút trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020; thời gian còn lại không còn nhiều, phải có quyết tâm và nỗ lực hơn. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung trí tuệ, phát biểu với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, chỉ rõ những hạn chế trong lãnh đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, bước đi tích cực hơn cho 6 tháng cuối năm.

Ngay sau nghi thức Lễ khai mạc, các đại biểu được nghe UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về Kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khoá 14 và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 06 tháng đầu năm 2019; Uỷ ban MTTQVN tỉnh báo cáo tóm tắt của Uỷ ban MTTQVN tỉnh vể tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Thông tin đến các đại biểu tham dự kỳ họp, cử tri và người dân về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Trình cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh đạt kết quả khá, đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó có 7/11 chỉ tiêu tăng trưởng vượt mức, cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu tăng 7,4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 22.156 tỷ đồng, tăng 14,16%; Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 9.802 tỷ đồng, tăng 7,76%, riêng dịch vụ cảng đạt 1.886 tỷ đồng, tăng 4,59%, dịch vụ lưu trú đạt 2.911 tỷ đồng, tăng 16,44%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt 2.192 triệu USD tăng 12,59%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.753 tỷ đồng, tăng 3,54%; giá trị sản xuất ngư nghiệp đạt 5.260 tỷ đồng, tăng 4,22%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 41.662 tỷ đồng, đạt 56% dự toán, tăng 12,85% so với cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, đã thu hút mới 18 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 247,8 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 384,9 triệu USD. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 368 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 27.847 triệu USD.

Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao được triển khai kịp thời, đầy đủ; các chính sách an sinh xã hội, người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... được quan tâm; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo và giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ nhiều tồn tại, khó khăn vướng mắc; tiếp nhận và giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân có liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Theo kế hoạch, kỳ họp diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18/7/2019. Người dân có thể xem trực tiếp diễn biến kỳ họp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu (hoặc xem online tại địa chỉ website: brt.vn).

Nguyễn Khánh 

(Theo Cổng thông tin điện tử Tỉnh BR-VT www.baria-vungtau.gov.vn)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT