Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Đại hội Quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2019-2021

Ngày 31/8, Hội đồng quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2019-2021, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2017- 2019 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân Ban chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa đã nắm chắc tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, tâm tư, nguyện vọng của quân nhân, kịp thời phản ánh, đề đạt với Đảng ủy các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ trên các mặt và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động xây dựng nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động phù hợp, động viên và hướng dẫn tập thể quân nhân phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phát huy dân chủ và trong thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng quân nhân được củng cố, kiện toàn theo quy định của Bộ Quốc phòng, nội dung sinh hoạt và hình thức hoạt động đã phản ánh được vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quân nhân trong thực hiện 3 dân chủ: Dân chủ về quân sự; dân chủ về chính trị và dân chủ về kinh tế đời sống. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sỹ nắm được những nội dung cơ bản của các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc duy trì và thực hiện hội đồng quân nhân ở cơ sở, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Trong công tác dân chủ về hậu cần, đời sống, mọi chế độ, quyền lợi, tiêu chuẩn của quân nhân đều được bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2021, Hội đồng quân nhân Ban Chì huy Quân sự thành phố Bà Rịa xác định, tiếp tục tăng cường công tác đối thoại dân chủ, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mọi cán bộ, chiến sỹ trong Lực lượng vũ trang thành phố, kịp thời tổng hợp, phản ánh và đề ra các chủ trương, biện pháp thực hiện tốt dân chủ về quân sự - chuyên môn quân sự, chính trị, kinh tế đời sống; làm tốt công tác hậu phương quân đội và quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong Lực lượng vũ trang thành phố.

Đại hội bầu Ban chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2019 -2021 gồm 03 ủy viên. Thượng tá Trần Văn Chiến - Phó Chỉ huy trưởng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quân nhân./.

 

Phúc Thành

 

 

 

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT