Hoạt động ban tư vấn Hoạt động ban tư vấn

Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016.

Chiều ngày 22/02/2017, Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016. Đến dự hội nghị tổng kết và chỉ đạ có Bà Lương Thị Kiều Trang- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ông Vũ Duy Gióng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Thành phần hội nghị gồm có: Ông Lê Đẳng-Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố kiêm Trưởng Ban tư vấn-Chủ trì hội nghị; Ông Võ Thanh Bình-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiêm Phó Thường trực Ban Tư vấn; Ông Phạm Văn Theo-Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố kiêm Phó Ban Tư vấn và 14 Ông (Bà) là thành viên Ban Tư vấn dự hội nghị.

 Bà Lương Thị Kiều Trang-Chủ tịch UBMTTQ TP Bà Rịa phát biểu tại hội nghị tổng kết Ban Tư vấn năm 2016.

Ông Võ Thanh Bình-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiêm Phó Thường trực Ban Tư vấn đã trình bày báo cáo hoạt động của ban năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 và Chương trình hoạt động năm 2017. Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề như hình thức, nội dung, phương pháp tư vấn khi được sự yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mà tập trung vào công tác giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; các phong trào, các cuộc vận động lớn do các cấp phát động.

Hội nghị đã được nghe Bà Lương Thị Kiều Trang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát biểu chỉ đạo. Đề nghị Ban Tư vấn tiếp tục có những sáng kiến hay, ý tưởng hay về mô hình hoạt động Mặt trận phù hợp với thực tiễn; tiếp tục hỗ trợ, tư vấn về nội dung giám sát, phản biện, góp ý kiến giúp cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trên địa bàn thành phố Bà Rịa trong năm 2017 và thời gian tiếp theo.

Võ Thanh Bình

PCT. UBMTTQ TP Bà Rịa.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT