THÀNH PHỐ BÀ RỊA THÀNH PHỐ BÀ RỊA

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

 

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 

1. Chủ tịch HĐND Thành phố : Lương Trí Tiên

·        Điện thoại CQ: 0643825142

·         Điện thoại DĐ: 0913.152.659

 2. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố : Nguyễn Ngọc Đức

·         Điện thoại CQ: 0643 825 114

·         Điện thoại NR: 0643 826 183

·         Điện thoại DĐ: 0909.986.997

3Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quang Nhật

·         Điện thoại CQ: 0643.737.999

·         Điện thoại NR: 

·         Điện thoại DĐ: 0939.030.777

·         Email: