THÀNH PHỐ BÀ RỊA THÀNH PHỐ BÀ RỊA

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

 

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 

 1. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố : Nguyễn Ngọc Đức

·         Điện thoại CQ: (0254)3.825 114

·         Điện thoại NR: (0254)3.826 183

·         Điện thoại DĐ: 0909.986.997

·         Email: ducnn@baria.baria-vungtau.gov.vn

2Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quang Nhật

·         Điện thoại CQ: (0254)3.737.999

·         Điện thoại NR: 

·         Điện thoại DĐ: 0939.030.777

·         Email: nhatpq@baria.baria-vungtau.gov.vn