Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Hội Luật gia thành phố về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Chương trình 14/CTPH-MTTQ-TTr-PTP-HLG


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5713554
Số người đang truy cập: 5