Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Đoàn TNCS.HCM- Liên đoàn Lao động-Hội Nông dân-Hội Liên hiệp Phụ nữ- Hội Cựu Chiến binh thành phố Bà Rịa, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chương trình số 15/CTrPH-MTTQ-ĐTNCSHCM- LĐLĐ-HND-HLHPN-HCCB v/v phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Đoàn TNCS.HCM- Liên đoàn Lao động-Hội Nông dân-Hội Liên hiệp Phụ nữ-  Hội Cựu Chiến binh thành phố Bà Rịa, thực hiện Cuộc vận động  "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5649279
Số người đang truy cập: 12