Chương trình phối hợp Giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững.

Chương trình 16 /CTPH-MTTQ-UBND v/v phối hợp Giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện Cuộc vận động  "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và giảm nghèo bền vững.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5649265
Số người đang truy cập: 11