Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2017

Chương trình 17/CTrPH-MTTQ- ĐTNCSHCM- LĐLĐ-HND-HLHPN-HCCB v/v phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2017.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5649274
Số người đang truy cập: 17