Chương trình liên tịch về phối hợp vận động triển khai nhân rộng các mô hình "Gia đình học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập” gắn với cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thành phố Bà Rịa

Chương trình liên tịch số 19-CTrLT/MTTQ-HKH về phối hợp vận động triển khai nhân rộng các mô hình "Gia đình học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập"  gắn với cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh" thành phố Bà Rịa


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5649277
Số người đang truy cập: 18