Đầu tư công Đầu tư công

Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016- 2020, có xét đến năm 2030

Theo đó, có 6 nhóm ngành nghề, lĩnh  vực khuyến khích di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp:

- Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản;

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm cần di dời ra khỏi làng nghề, khu dân cư;

- Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động;

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn;

- Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ;

- Các ngành nghề, sản phẩm có thế mạnh của địa phương, vùng và các lĩnh vực, ngành nghề khác phù họp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương, được khuyến khích theo quy định của UBND tỉnh trên nguyên tắc không được vượt khung quy định của pháp luật.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT sẽ phát triển 14 cụm công nghiệp, với qui mô khoảng 486 ha; các cụm công nghiệp được phân bổ tại các địa phương như sau:

- Huyện Tân Thành: Phát triển 05 cụm công nghiệp, với qui mô khoảng 176 ha: Cụm CN Hắc dịch 1 (30ha), cụm CN Boomin Vina (50ha), cụm CN Đá tẩy – Đá chẻ (21ha); cụm CN Tóc tiên (bổ sung 35ha) và cụm CN Hỗ trợ (bổ sung 43ha);

- Huyện Châu Đức: Phát triển 01 cụm CN Ngãi giao với qui mô 30ha; cụm CN này đã lấp đầy 100%.

- Thành phố Bà Rịa: Phát triển 03 cụm CN, với qui mô khoảng 100 ha, gồm: Cụm CN Hồng Lam (30ha); cụm CN Hòa Long (50ha) và cụm CN Long Hương 2 (20ha).

- Huyện Long Điền: Phát triển 02 cụm CN với qui mô khoảng 73ha: Cụm CN An ngãi (43ha); cụm CN Tam Phước (bổ sung 30ha).

- Thành phố Vũng Tàu: Phát triển 01 cụm CN Phước Thắng, với qui mô khoảng 40 ha, để phục vụ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố.

- Huyện Xuyên Mộc: Phát triển 01 cụm CN với qui mô khoảng 50ha, nhằm đáp ứng mục tiêu di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm và chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

- Côn Đảo: Phát triển 01 cụm CN với qui mô khoảng 14ha để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm Côn Sơn và để tập trung các ngành sản xuất như: Kho lạnh bảo quản; gia công cơ khí; dịch dụ hậu cần nghề cá; dịch vụ hàng hải; các cơ sở sản xuất nguyên vật liệu cho các ngành xây dựng.

Nguồn Cổng TTĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT