Đầu tư công Đầu tư công

Danh mục các dự án kiêu gọi đấu thầu trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 - 2020

STT

Tên Dự án

Địa điểm

Thông số kỹ thuật

Hình thức đầu tư

Đơn vị đầu mối thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực giáo dục

 

 

 

 

 

1

Trường Mầm non chất lượng cao

Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Xây dựng trường Mầm non và Tiểu học chất lượng cao với diện tích 1,3 ha

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

II

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

 

 

1

Khu Đô thị mới Nam QL 51

Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa

Xây dựng khu Đô thị mới Nam Quốc lộ 51 với tổng diện tích 77 ha

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

2

Khu Chung cư

Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa

Xây dựng khu chung cư phường Long Hương với tổng diện tích là 1,6 ha

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

3

Khu Thương mại và dịch vụ nhà ở

Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa

Xây dựng khu thương mại và dịch vụ tại phường Phước Hưng với tổng diện tích là 12ha

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

4

Khu đô thị mới phường Long Tâm

Phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa

Xây dựng khu thương mại và dịch vụ tại phường Long Tâm với tổng diện tích 32 ha

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

5

Khu nhà ở Long Phước

Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa

Xây dựng khu nhà ở với tổng diện tích đất là 18 ha

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

6

Khu nhà ở sinh viên

Phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa

Xây dựng khu nhà ở cho sinh viên với tổng diện tích đất 2ha

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

7

Khu đô thị mới Cỏ May

Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

Xây dựng khu đô thị mơi 149 ha tại phường Phước Trung

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

III

Lĩnh vực du lịch

 

 

 

 

 

1

Khu dịch vụ du lịch Sông Dinh

Phường Phước Trung, Phước Hiệp, Long Hương, Phước Hung

 

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

2

Khu du lịch địa đạo Long Phước

Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa

 

Trong nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

IV

Lĩnh vực công nghiệp

 

 

 

 

 

1

Cụm công nghiệp Long Hương 2

Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa

Kêu gọi đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp Long Hương 2 với tổng diện tích 20 ha

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

2

Cụm công nghiệp Hòa Long

Xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

Kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hòa Long với tổng diện tích 34 ha

Trong và ngoài nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

V

Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

 

 

 

 

 

1

Di dời các lò giết mổ gia súc, gia cầm về khu chế biến thực phẩm tập trung

Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa

Di dời các lò giết mổ gia súc, gia cầm về khu chế biến thực phẩm tập trung với tổng diện tích 9 ha

Trong nước

UBND thành phố Bà Rịa

 

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT