Dự thảo
Dự thảo Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Bà Rịa.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 09/01/2018
Số lượt xem: 762
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Bà Rịa.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha