Dự thảo
Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh, Quốc phòng Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 28/03/2018
Số lượt xem: 473
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh, Quốc phòng Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha