Dự thảo
Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tháng 4 năm 2018
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 28/03/2018
Số lượt xem: 464
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tháng 4 năm 2018
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha