Dự thảo
Thông qua Phương án, Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2018.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 08/05/2018
Số lượt xem: 903
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Thông qua Phương án, Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2018.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha