Dự thảo
Dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thành phố Bà Rịa giai đoạn II (2018-2020)
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 10/05/2018
Số lượt xem: 1200
góp ý: 2
Phạm vi điều chỉnh:
Dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thành phố Bà Rịa giai đoạn II (2018-2020)
 
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thành phố Bà Rịa giai đoạn II (2018-2020)
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha