DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT -
Dự thảo
Dự thảo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 11/12/2018
Số lượt xem: 777
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016-2020
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha