Dự thảo
Dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 01 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2019.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 22/01/2019
Số lượt xem: 849
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 01 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2019.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha