Dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 4, lũy kế 4 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 23/04/2019
Số lượt xem: 527
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 4, lũy kế 4 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha