Dự thảo
Dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội Quý I và một số nhiệm vụ chủ yếu Quý II năm 2019
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 06/05/2019
Số lượt xem: 461
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội Quý I và một số nhiệm vụ chủ yếu Quý II năm 2019
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha