Dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7, lũy kế 7 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
Lĩnh vực thống kê: Kinh tế
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 30/07/2019
Số lượt xem: 142
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7, lũy kế 7 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha