Dự thảo
Góp ý dự thảo chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam và UBND thành phố
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 14/02/2017
Số lượt xem: 3116
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý dự thảo chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam và UBND thành phố
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha