Dự thảo
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 02, lũy kế 02 tháng và nhiệm vụ chủ yếu tháng 3 năm 2017
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 06/03/2017
Số lượt xem: 1830
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 02, lũy kế 02 tháng và nhiệm vụ chủ yếu tháng 3 năm 2017
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha