Dự thảo
Đóng góp dự thảo (lần 2) Quy định về tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc thành phố Bà Rịa.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/10/2017
Số lượt xem: 942
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Đóng góp dự thảo (lần 2) Quy định về tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc thành phố Bà Rịa.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha