Dự thảo
Báo cáo KT-XH,Quốc phòng-An ninh Quý 1
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 29/03/2018
Số lượt xem: 798
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo KT-XH,Quốc phòng-An ninh Quý 1
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha