DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT -
Dự thảo
Dự thảo quyết định ban hành Giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 22/08/2018
Số lượt xem: 1233
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo quyết định ban hành Giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha