DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT -
Dự thảo
Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Các vấn đề xã hội
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 20/09/2018
Số lượt xem: 1040
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự thảo  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha