Dự thảo
Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo: UBND thành phố Bà Rịa
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/12/2013
Số lượt xem: 8537
góp ý: 4
Phạm vi điều chỉnh:

 ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số :            /BC-UBND                  Bà Rịa, ngày        tháng   12  năm 2013.

     

       (DỰ THẢO)

                                                    BÁO CÁO

Hoạt động chỉ đạo, điều hành năm 2013

và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014

 

 
   

 I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA.

1. Tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố và công tác chỉ đạo, điều hành một số vấn đề trọng tâm trong năm 2013.

Để chủ động trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2013, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 156/2013/QĐ-UBND về việc chỉ đạo điều hành và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2013 cho các đơn vị trực thuộc; Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 433/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Tiếp tục thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015); Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, Chương trình khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và kỹ niệm các ngày lễ lớn. Một số hoạt động nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2013 như sau:

- Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng năm 2013; thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai các dự án và chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đền bù và tổ chức chi trả đền bù cho các hộ dân để triển khai các công trình trọng điểm trong kế hoạch năm 2013.

- Tiếp tục thông qua và phê duyệt các chương trình, kế hoạch Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015. Đến nay đã phê duyệt và triển khai thực hiện 44/47 chương trình, kế hoạch theo Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa). Đồng thời chỉ đạo các ngành chủ quản tham mưu UBND Thành phố tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ IV.

- Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh và Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng năm 2013 trên địa bàn thành phố Bà Rịa, qua đó đã đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành giải quyết các khó khăn vướng mắc của UBND thành phố Bà Rịa nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của địa phương. Làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII về kế hoạch kiểm toán tài chính ngân sách năm 2012 của Thành phố.

- Làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy về chương trình đầu tư “đột phá” giai đoạn 2013-2015 của thành phố Bà Rịa. Trên tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, UBND thành phố Bà Rịa đã triển khai các bước theo quy định để đầu tư một số công trình trọng điểm như: 20km đường nội thị, Nhà tang lễ, Cống hộp Thủ Lựu, Công viên Bà Rịa, kè sông Dinh, Công viên rừng ngập mặn trước Trung tâm HC-CT tỉnh…

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 434/QĐ-UBND của UBND tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2013 đã thực hiện tiết kiệm được 35 tỷ đồng, trong đó, cấp thành phố tiết kiệm được 31,7 tỷ đồng, cấp phường xã tiết kiệm được 3,3 tỷ đồng.

- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản suất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, UBND Thành phố đã xây dựng phương án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở tái định cư, hiện đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh. Tổ chức rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua đó, đã đề xuất và UBND tỉnh đã thu hồi 04 dự án, đồng thời tiếp tục đề xuất tỉnh thu hồi 14 dự án chậm tiến độ hoặc do không đủ năng lực tài chính.

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án nâng cấp đô thị thành phố Bà Rịa trở thành đô thị loại II để được công nhận trước năm 2015. Đã phê duyệt 9 tuyến đường nội thị đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh theo Đề án xây dựng thành phố Bà Rịa thành đô thị loại II.

- Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên Bà Rịa và dự án Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hòa Long; Phê duyệt điều chỉnh bản đồ xác định khu dân cư hiện hữu xã Hoà Long; Điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu dân cư Đồng Mắt Mèo; Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án: Công viên Bà Rịa với diện tích 44,5ha; Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hoà Long với diện tích 15,7ha và Trường Cao đẳng Dầu khí. Phối hợp cùng các sở, ban ngành của tỉnh triển khai thi công ngầm hoá hệ thống lưới điện trung thế, cáp viễn thông tại các tuyến đường nội thị.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng, san lấp trái phép và những hành vi phá hoại công trình công cộng. Trong năm đã xử lý 83 trường hợp vi phạm (trong đó: tháo dỡ 27 trường hợp, cưỡng chế tháo dỡ 05 trường hợp và 01 trường hợp san lấp trái phép). Đã cấp 308 giấy phép xây dựng và 787 chứng chỉ quy hoạch.

- Chỉ đạo triển khai việc giải quyết trợ cấp Tết cho CB.CNV và thăm hỏi các đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể đã trợ cấp, thăm hỏi: 13.844 xuất, kinh phí: 11,37 tỷ đồng. Trong năm, thực hiện trợ cấp cho 59.300 lượt đối tượng chính sách, với tổng kinh phí là 41,4 tỷ đồng.

- Triển khai các đợt tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm trong năm 2013; Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm từ động vật, đặc biệt trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh, mua bán sản phẩm rau, củ, quả không an toàn trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện đề án “Thí điểm chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực thẩm” tại Trung tâm Thương mại thành phố; Triển khai phương án phòng chống cháy rừng mùa khô 2013-2014 và Phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và các phương án phòng chống ATNT 14 và cơn bão Haiyan.

- Ban hành kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Bà Rịa trong năm 2012-2013;

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức Hội chợ triển lãm Công nghiệp – Thương mại năm 2013 tại Trung tâm thương mại Bà Rịa. Chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức Chương trình “Hàng Việt về nông thôn” tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Tân Hưng.

- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: triển khai Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi 5/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới. UBND Thành phố đã phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Long Phước. Tiếp tục hoàn chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới xã Tân Hưng theo ý kiến đóng góp của các sở, ngành. Trong năm, UBND tỉnh đã Quyết định công nhận làng nghề Bún Long Kiên gồm 30 hộ sản xuất bún, bánh phở, hủ tiếu, với 120 lao động.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TXU ngày 21/12/2011 của Thị uỷ Bà Rịa (nay là Thành ủy Bà Rịa) về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố và Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý và cấp phép về dạy thêm, học thêm;  Tổ chức hoạt động Hè và Tết Trung thu năm 2013. Sơ kết công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi giai đoạn 1 (2011-2013) và triển khai phương hướng công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi giai đoạn 2 (2013-2015); Tiếp tục tổ chức mô hình lớp 5 chất lượng cao và mô hình câu lạc bộ học sinh năng khiếu trong trường tiểu học năm học 2013-2014. Tổng kết 05 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổng kết năm học 2012 – 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 – 2016. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020. Thành phố đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đồng thời tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và đạt chuẩn phổ cập THCS đúng độ tuổi. Đến nay, có 23/33 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó: mầm non 8/10 trường; tiểu học 8/13 trường và THCS 7/10 trường.

- Tổ chức khảo sát lập kế hoạch, thủ tục đầu tư trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn thành phố. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 81/NQ-CP của Chính phủ về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” năm 2013. Triển khai xây dựng đề án trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao tại Công viên Đài lửa phường Phước Trung và Công viên Lê Thành Duy, phường Phước Hiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đều tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã, phường và cấp thành phố năm 2013 (khai mạc vào ngày 22/12/2013). Tăng cường công tác kiểm tra văn hóa -  phòng chống tệ nạn xã hội, đã tổ chức 744 lượt kiểm tra về văn hóa, phát hiện 30 trường hợp vi phạm, tiến hành xử lý theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động chương trình y tế Quốc gia trên toàn địa bàn thành phố; Tổ chức tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013. Tổ chức thực hiện ký cam kết các quy định của pháp luật về bếp ăn tập thể tại các trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ trên địa bàn; Triển khai chiến dịch diệt lăng quăn. Kiểm tra phát hiện 92/840 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, 27/90 cơ sở hành nghề y dược tư nhân có hiện tượng vi phạm, đã tiến hành xử lý theo quy định. Trong năm 2013, đã hoàn thành các tiêu chí và đề xuất UBND tỉnh công nhận 03 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia: Long Phước, Hòa Long và Long Hương.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Triển khai kế hoạch tổ chức tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2013. Triển khai đăng ký học nghề lao động nông thôn năm 2014. Tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm ký Chương trình giảm nghèo; Tổng kết 10 năm hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bà Rịa; Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch khảo sát, đánh giá nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng hộ nghèo.

 - Chỉ đạo sơ kết và rà soát, bổ sung việc thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 16/11/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

- Triển khai tuyên truyền và lấy ý kiến sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên địa bàn Thành phố. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng thực hiện; kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân, qua đó nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

 

2. Ban hành các văn bản của UBND Thành phố:

Trong năm 2013, UBND Thành phố đã ban hành 7.824 văn bản, trong đó có 16 văn bản quy phạm pháp luật (14 quyết định và 02 chỉ thị), 7.808 văn bản cá biệt như: quyết định, công văn, tờ trình, thông báo…  Văn phòng HĐND và UBND Thành phố đã thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 2.815 phiếu chuyển và các thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

3. Công tác giải quyết hồ sơ hành chính:

- Triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển CB, CCVC làm việc tại Bộ phận một cửa với 58 trường hợp; ban hành Chỉ thị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố và kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2013. Triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính được phê duyệt tại Quyết định 1698/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đưa vào triển khai cấp chứng chỉ quy hoạch giải quyết qua mạng internet.

Trong năm 2013 Bộ phận “Một cửa” UBND Thành phố đã nhận 17.033 hồ sơ hành chính các loại của công dân, đã tiến hành giải quyết và trao trả cho công dân 15.011 hồ sơ, trong đó có 722 hồ sơ trễ hẹn (chiếm 4,8%), so với cùng kỳ giảm 1,62% số hồ sơ trễ hẹn. Đã nhận được 1.138 lượt người dân cho ý kiến đối với CB, CCVC làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Thành phố, trong đó ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ 94,54%, không hài lòng chiếm tỷ lệ 5,46% theo 9 nội dung, tiêu chí câu hỏi cho ý kiến.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:

- Phê duyệt kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên địa bàn Thành phố. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố được chú trọng thực hiện, đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân, qua đó nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

- UBND Thành phố duy trì lịch công tác tiếp dân của Chủ tịch và các Phó chủ tịch hàng tuần. Trong năm 2013,UBND Thành phố đã tiếp 207 lượt công dân với 302 người. Tình hình đơn thư dân nguyện và khiếu tố tại thành phố Bà Rịa tăng so với đơn nhận cùng kỳ năm trước (tăng 213 đơn, hầu hết thuộc lĩnh vực về bồi thường, bố trí tái định cư), đã giải quyết 338/424 đơn, đạt 79,71 %.

5. An ninh – Quốc phòng:

- An ninh trật tự: Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng và triển khai các kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc”, 12 năm thực hiện Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Chiến lược an ninh Quốc gia”.

Trong năm, tội phạm hình sự: xảy ra 138 vụ (so với cùng kỳ tăng 29 vụ), đã điều tra làm rõ 85 vụ, bắt 138 đối tượng; Tội phạm ma túy xảy ra 86 vụ, bắt 138 đối tượng (so với cùng kỳ phát hiện bằng số vụ nhưng ít hơn 28 đối tượng); khởi tố 12 vụ / 16 đối tượng, xử phạt hành chính 74 vụ /122 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: xảy ra 167 vụ (so với cùng kỳ tăng 40 vụ), làm chết 04 người, bị thương 09 người; đã điều tra làm rõ 112 vụ / 210 đối tượng; khởi tố 86 vụ / 139 đối tượng, xử phạt hành chính 26 vụ / 71 đối tượng. Trật tự an toàn giao thông: xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 113 người (so với cùng kỳ giảm 12 vụ, giảm 03 người chết, giảm 54 người bị thương). Xảy ra 06 vụ cháy (tăng 06 vụ so với cùng kỳ), không gây thiệt hại về người.

- Công tác quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhất là trong dịp lễ, Tết. Triển khai kế hoạch phát lệnh gọi nhập ngũ và hoàn thành công tác giao quân đợt I/2013 đạt 100 % chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng; Tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2013 tạo không khí ấm áp nghĩa tình và động viên thanh niên an tâm hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ. Tổ chức đi thăm các chiến sĩ mới nhập ngũ đang huấn luyện tại các đơn vị đã nhận quân. Tổ chức hội thi giáo viên, báo cáo viên giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 cấp thành phố, tuyển chọn cán bộ tham dự hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai và thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn thành phố. Tổ chức diễn tập A2 cho phường Long Hương và diễn tập phòng không nhân dân cho xã Hòa Long.

6. Công tác phối hợp với UBMTTQVN:

Ủy ban nhân dân Thành phố duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên với UBMTTQVN Thành phố và các tổ chức thành viên theo quy chế trong hoạt động kiểm tra, giám sát vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, tôn giáo, kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp lễ, Tết. Phối hợp động viên thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2013. Tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003; Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục tuyên tuyền, vận động nhân dân giữ vệ sinh môi trường, tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Tay - Chân - Miệng và dịh sốt xuất huyết; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ “Tình nghĩa - Tình thương”, Quỹ “Vì người nghèo”, đến nay đã vận động các quỹ đều vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TRONG NĂM 2013:

1. Giá trị sản xuất CN-TTCN: theo giá hiện hành là 2.716,8 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch, so thực hiện cùng kỳ năm trước tăng 11,2%; theo giá cố định là 2.094,2 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch năm và so với thực hiện cùng kỳ năm trước tăng 11,1%.

2. Doanh thu dịch vụ - thương mại: 6.348,3 tỷ đồng, đạt 101,1 % kế hoạch, so với thực hiện cùng kỳ tăng 18,7 %; trong đó doanh thu thương mại là 3.640,6 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ là 2.707,7 tỷ đồng.

3. Sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành là 355,1 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 4,5%; theo giá cố định là 256,5 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,8%.

4. Tổng thu ngân sách đạt 285,1 /271,4 tỷ đồng, đạt 105,0% kế hoạch năm.

5. Tổng chi ngân sách 454 tỷ đồng, đạt 95,9% kế hoạch năm, trong đó ngân sách thành phố là 423,2 tỷ đồng, ngân sách phường xã là 55,5 tỷ đồng. Chi thường xuyên 273,8 tỷ đồng, đạt 111,9% kế hoạch.

6. Xây dựng cơ bản: Các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư có khối lượng giải ngân là 371,1 / 371,1 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch năm. Các công trình do UBND Thành phố quyết định đầu tư có khối lượng giải ngân 136 / 170,8 tỷ đồng, đạt 79,9% kế hoạch năm.

7. Hoạt động văn hóa và thể thao trong năm 2013 của nhân dân thành phố có mức hưởng thụ văn hóa 58,2 lần/người/năm, đạt 102,1% kế hoạch.

8. Đã giới thiệu việc làm 4.616 lao động đạt 125,4 % kế hoạch, trong đó số lao động được tạo việc làm mới 2.540 lao động đạt 120,9 % kế hoạch.

9. Số hộ nghèo trên địa bàn (theo chuẩn tỉnh) giảm 657 hộ, đạt 109,5 % kế hoạch. Số hộ thoát nghèo theo chuẩn Quốc gia 203 hộ, đạt tỷ lệ 156,15 % kế hoạch, trong đó số hộ nghèo Quốc gia thoát khỏi chuẩn tỉnh là 102 hộ.

10. Chỉ tiêu giao quân đạt 100% kế hoạch.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Những mặt làm được:

Trong năm 2013, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, các ngành, các cấp đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã được duy trì và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao được triển khai thực hiện đồng bộ, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện như: các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững, tai nạn giao thông được kiềm chế.

2. Những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những mặt đạt được trên, cũng còn một số hạn chế: Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với năm 2012; Hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn; Việc chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách còn hạn chế; việc thực hiện nguồn thu để cân đối chi đầu tư xây dựng cơ bản và kiến thiết địa chính không đảm bảo theo kế hoạch đề ra; Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh không kịp thời cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số công trình trọng điểm và Đề án xây dựng nông thôn mới; Tình hình trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự, phạm tội ma túy tăng so với cùng kỳ, tai nạn giao thông tuy được kiềm chế, giảm thiểu so với năm trước nhưng mức độ thương vong còn xảy ra nhiều; Số đơn thư khiếu nại về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng so với cùng kỳ.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2014.

1. Tập trung thực hiện và trình phê duyệt Đề án Nâng cấp đô thị thành phố Bà Rịa trở thành đô thị loại II. Đăng cai tổ chức Hội nghị Cụm Đô thị các tỉnh Miền Đông Nam bộ vào năm 2014. Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về quản lý đô thị, thực hiện quy chế quản lý công trình trên địa bàn, kiên quyết chống xây dựng trái phép và chống lấn chiếm đất công.

2. Tiếp tục lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thành phố và 11 phường xã. Tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đối với tất cả các cơ sở sản xuất và dịch vụ có sử dụng tài nguyên hoặc có nguồn thải.

3. Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo Nghị quyết 05-NQ/TXU, ngày 21/11/2011 của Thành uỷ Bà Rịa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và các Đề án, chương trình đã ban hành kèm theo. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi tại 11 phường, xã; đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi cho 10 phường, xã. Phấn đấu năm 2014 được tỉnh công nhận thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia (01 Mầm non và 01 Tiểu học).

4. Chỉ đạo xã, phường củng cố nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Duy trì thường xuyên thi đấu giao hữu các môn thể thao, tổ chức các hoạt động hội thi, hội thao, giải thể thao của thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng danh hiệu thành phố văn hóa giai đoạn 2011 - 2015. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động xây dựng gia đình, khu phố - ấp, xã phường, cơ quan đơn vị hành chính và doanh nghiệp văn hóa.

5. Tiếp tục tăng cường công tác điều tra, giám sát dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, nhất là dịch sốt xuất huyết, các loại cúm A, bệnh tay-chân-miệng,… Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở hành nghề y tế tư nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Tiếp tục kiện toàn mạng lưới trạm y tế xã, phường.

6. Tổ chức thi tuyển công chức cấp huyện, cấp xã năm 2014. Tiếp tục triển khai xây dựng vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp. Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục. Triển khai thực hiện công tác bầu cử trưởng khu phố, ấp nhiệm kỳ 2014-2017.

7. Tổ chức khảo sát các dự án vay vốn giải quyết việc làm nhằm giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo. Thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội. Tổ chức tổng kết các Chương trình phòng chống mại dâm, Chương trình cai nghiện phục hội cho người nghiện ma túy, Chương trình giảm nghèo, Chương trình Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Chương trình công tác năm của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, Chương trình dạy nghề - việc làm và triển khai thực hiện các chương trình trong năm 2014.

8. Triển khai thực hiện tốt đợt phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Bà Rịa (15/8/1994 – 15/8/2014) và 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2015).

9. Tiếp tục rà soát Bộ thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Nghiên cứu đưa một số thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ qua mạng Internet. Tiếp tục triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của CBCCVC (theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ). Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức nhà nước.

10. Tập trung xác minh các đơn thư khiếu nại tố cáo đang thụ lý, xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại mới phát sinh. Thường xuyên tiếp công dân nhằm giải quyết đơn thư khiếu tố đúng theo pháp luật, hạn chế các trường hợp khiếu tố vượt cấp.

11. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người giai đoạn 2011 – 2015 và 4 đề án giảm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phấn đấu trong năm 2014 giảm 10% về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

12. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên kiểm tra công tác tuần tra canh gác ở khu phố, ấp. Nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2014 đạt chỉ tiêu tỉnh giao, tỷ lệ Đảng viên nhập ngũ đạt từ 2% trở lên.

Trên đây là báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành trong năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của UBND thành phố Bà Rịa./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh BR-VT (báo cáo);

- Sở KH&ĐT tỉnh (báo cáo);

- TTr.TU, TTr.HĐND Thành phố (b/c);

- CT, các PCT UBND Thành phố (đ/b);

- Các thành viên UBND Thành phố;

- Chánh, phó Chánh Văn phòng;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;

- UBND các xã, phường;

- Lưu: VT, TH.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha