Dự thảo
Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa trong Quý I/2014 và công tác trọng tâm Quý II/2014.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 01/04/2014
Số lượt xem: 6743
góp ý: 8
Phạm vi điều chỉnh:

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Số :     /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày     tháng 4 năm 2014.

BÁO CÁO

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa

trong quý I/2014 và công tác trọng tâm Quý II/2014.

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành một số vấn đề trọng tâm trong Quý I/2014:

Để chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2014, UBND thành phố Bà Rịa đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2014  và tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc; Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 08/01/2014 về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn thành phố Bà Rịa; tiếp tục thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015); Rà soát để thực hiện hoàn thành các công việc còn tồn đọng của năm 2013 và một số công việc trọng tâm phải khẩn trương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ANQP trong Quý I/2014. Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014 và phối hợp tổ chức Chương trình khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014; Phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức ‘Hội trại Tòng quân” và giao quân đợt I/2014… Một số hoạt động nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành trong tháng như sau:

- Về các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014: UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện các biện pháp đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết; tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống gian lận thương mại, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; chỉnh trang đô thị; tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nỗ, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng và triển khai kế hoạch và tổ chức thành công kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa 2014 (kinh phí từ nguồn vận động các doanh nghiệp hỗ trợ)… đã thu hút trên 100.000 lượt người thưởng lãm. Nhìn chung, công tác tổ chức phục vụ Tết đã được các cấp, các ngành thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sỹ, người lao động đã đón Xuân mới với tinh thần vui tươi, lành mạnh an toàn và tiết kiệm.

- Về trợ cấp Tết 2014 cho các đối tượng: Chi trợ cấp cho các đối tượng chính sách: 3,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trợ cấp 1,5 tỷ đồng, ngân sách thành phố trợ cấp 2 tỷ đồng; Chi trợ cấp cho các cá nhân và tập thể trên địa bàn thành phố: 7,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trợ cấp 3,6 tỷ đồng, ngân sách thành phố trợ cấp 3,9 tỷ đồng.

- Về công tác phối hợp tổ chức Lễ khai hội Văn hóa - Du lịch 2014: Phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ Khai hội Văn hóa-Du lịch năm 2014 và triển khai công tác tổ chức, lễ tân, an ninh trật tự, phục vụ buổi Lễ. Qu đó, đã thu hút trên 10.000 lượt người tham gia thưởng lãm đêm Lễ Khai hội Văn hóa-Du lịch năm 2014.

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm A/H5N1, H7N9 và H8N10. Phát hiện và xử lý 01 ổ dịch cúm gia cầm tại ấp Bắc II, xã Hòa Long[1]. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm từ động vật, đặc biệt trong thời gian cao điểm trước và sau Tết. Triển khai phương án và tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2014.

- Tổ chức cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản để triển khai nhiệm vụ kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc; rà soát tiến độ triển khai các dự án và chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đền bù và tổ chức chi trả đền bù cho các hộ dân để triển khai các công trình trọng điểm trong kế hoạch năm 2014. Đồng thời, tập trung thực hiện công tác quyết toán và giải ngân vốn các công trình đầu tư trong năm 2013.

- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: xã Hòa Long đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đã đề nghị UBND tỉnh công nhận là xã nông thôn mới. Xã Long Phước và Tân Hưng đang trình phê duyệt các tiêu chí: Quy hoạch khu dân cư; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Đồng thời tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng phục vụ nông thôn theo đề án đã phê duyệt.

- Thông qua Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường - khoáng sản. Trong Quý đã kiểm tra, nhắc nhỡ 70 cơ sở về thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

- Triển khai kế hoạch phát lệnh gọi nhập ngũ và hoàn thành công tác giao quân đợt I/2014 đạt 100 % chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng; Tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2014 tạo không khí ấm áp nghĩa tình và động viên thanh niên an tâm hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ.

- Triển khai xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bà Rịa tỷ lệ 1/10.000. Lập nhiệm vụ điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thành quy hoạch phân khu (khu dân cư phường Kim Dinh, Long Hương, Long Toàn, phía Tây đường cao tốc Phước Hưng – Hòa Long).

Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển ổn định,  ANQP-TTATXH được giữ vững; kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2014 đa dạng, phong phú, đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi. Ngay sau Tết, UBND thành phố đã chỉ đạo kịp thời các ngành chức năng và các địa phương khẩn trương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2014. Tổ chức “Hội trại tòng quân” và giao quân đợt I/2014 đạt chỉ tiêu 100%.

2. Ban hành các văn bản của UBND Thành phố:

Trong Quý I/2014, UBND Thành phố đã ban hành 1.933 văn bản, trong đó có 02 văn bản quy phạm pháp luật (01 quyết định và 01 chỉ thị), 1.931 văn bản cá biệt như: quyết định, công văn, tờ trình, thông báo…  Văn phòng HĐND và UBND Thành phố đã thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 665 phiếu chuyển và các thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG.

1. Về phát triển kinh tế:

- Sản xuất CN -TTCN: theo giá hiện hành là 701,36 tỷ đồng đạt 24,95% kế hoạch năm 2014 và tăng 3,45% so cùng kỳ năm 2013; theo giá so sánh 2010 là 527,36 tỷ đồng đạt 24,93% kế hoạch năm và tăng 1,33% so cùng kỳ năm 2013.

- Dịch vụ - Thương mại: đạt 1.892,8 tỷ đồng đạt 25,16% kế hoạch năm 2014 và so với thực hiện cùng kỳ năm trước đạt 20%; Trong đó doanh thu thương mại là 1.060,2 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ là 832,6 tỷ đồng.

- Tình hình sản xuất vụ Đông - Xuân đến nay đã gieo trồng được 1.091,5 ha, đạt 134% kế hoạch, đạt 99,4% so với cùng kỳ năm 2013;

- Sản xuất ngư nghiệp: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 854,90 ha, sản lượng khai thác và đánh bắt 212,50 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng là 196 tấn, giá trị sản lượng là 33,42 tỷ đồng, đạt 28,80 % KH năm;

- Sản xuất diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất là 68 ha, thu hoạch 7.468 tấn, giá trị 5.437,60 tỷ đồng, đạt 74 % KH năm.

- Tổng thu ngân sách trong Quý I/2014 là 184,87 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách địa phương là 68,30 / 280,78 tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoạch năm. Chi ngân sách địa phương 119,08 / 453,87 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch năm, trong đó chi đầu tư phát triển 30,05 / 163,95 tỷ đồng, đạt 18,3% kế hoạch năm.

- Về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Các công trình do UBND Tỉnh quyết định đầu tư có khối lượng giải ngân 173,8 tỷ đồng / 476,2 tỷ đồng, đạt 36,4% kế hoạch năm. Các công trình do UBND Thành phố quyết định đầu tư có khối lượng giải ngân 47,4 / 181,9 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và giao thông đường bộ. Thực hiện cấp 59 giấy phép xây dựng nhà ở dân cư và 177 chứng chỉ quy hoạch.

2. Các hoạt động văn hóa – xã hội:

- Văn hóa - Thông tin: Tổ chức sôi động, phong phú nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật, thu hút đông đảo đối tượng tham gia và hưởng thụ nhân dịp Tết Nguyên đán và ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ban hành Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội; Tổ chức xét công nhận các cơ quan, đơn vị danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2013. Tổ chức Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa và phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật Khai hội Văn hóa Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và phát triển thể chất cho nhân dân trong dịp Tết. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và thanh kiểm tra đối với các Trạm viễn thông, các dịch vụ game online, internet nhằm phát hiện và xử lý những thông tin, tài liệu có nội dung xấu, độc hại theo Chỉ thị 31-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác kiểm tra văn hóa -  phòng chống tệ nạn xã hội, trong Quý đã tổ chức 169 lượt kiểm tra, phát hiện và xử phạt hành chính 04 trường hợp vi phạm;

- Giáo dục: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TXU của Thành ủy Bà Rịa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND thành phố về hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, giáo việc và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Tổ chức Sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014; Tổ chức đánh giá công nhận sáng kiến cấp thành phố năm học 2013-2014. Kiểm tra chuyên môn và việc thực hiện chương trình Sữa học đường các cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Kiểm tra công tác y tế trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm các trường bán trú. Thẩm định trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (trường Mầm non Vành Khuyên).

- Y tế: Tổ chức thăm hỏi các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Bà Rịa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Tiếp tục tăng cường giám sát dịch trên địa bàn, nhất là các loại cúm A H5N1, H7N9, tay chân miệng, sốt xuất huyết,… trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó phát hiện 19/183 cơ sở vi phạm, đã tiến hành xử lý theo quy định. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế đã đề ra, tiến hành khám và chữa bệnh cho 23,1 nghìn lượt người. Không phát hiện dịch và ngộ độc thực phẩm mang tính chất tập thể.

- Lao động-Thương binh và Xã hội: Tổ chức đoàn thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2014. Tổ chức trợ cấp Tết Nguyên đán cho các đối tượng là 11,00 tỷ đồng, trong đó: các đối tượng chính sách: 3,50 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trợ cấp 5,10 tỷ đồng, ngân sách thành phố trợ cấp 5,90 tỷ đồng. Ban hành Kế hoạch tổ chức tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2014. Trong Quý, đã giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm cho 909 lao động, trong đó số lao động được tạo việc làm mới là 589 lao động.

- Nội vụ: Thành lập Hội đồng và tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014; Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC năm 2014 đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường thuộc UBND Thành phố. Tổ chức Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014; Triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính được phê duyệt tại Quyết định 1698/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 3. Công tác giải quyết hồ sơ hành chính:

- Công tác giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận “Một cửa” UBND Thành phố: Trong Quý, đã nhận 5,663 hồ sơ, bao gồm: 4.459 hồ sơ nhận trong kỳ và 1.204 hổ sơ năm 2013 chuyển sang. Tổng số hồ sơ trả kết quả cho công dân là 4.544 hồ sơ (Trong đó đúng hẹn: 4.489 hồ sơ đạt 98.79%; hồ sơ trễ hẹn: 55 hồ sơ chiếm 1.21%); hồ sơ trong thời gian đang giải quyết là 1.119 hồ sơ (trong đó trễ hẹn 05 hồ sơ chiếm 0.45%) (đính kèm Biểu thống kê kết quả giải quyết Hồ sơ hành chính). Đã tiếp nhận 11 hồ sơ đăng ký qua mạng, số hồ sơ được tiếp nhận giải quyết và trao trả kết quả cho người dân là 08 hồ sơ với tì lệ 100% đúng hẹn.

- Về công tác lấy ý kiến khách hàng: trong Quý I đã nhận được 211 lượt người dân cho ý kiến đối với CBCCVC làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Thành phố, trong đó ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ 95,10%, không hài lòng chiếm tỷ lệ 4,90% theo 9 nội dung, tiêu chí câu hỏi cho ý kiến.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:

Duy trì lịch công tác tiếp dân của Chủ tịch và các Phó chủ tịch hàng tuần, đã tổ chức các cuộc họp, đồng thời chỉ đạo các ngành tổ chức đối thoại để giải quyết những đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong Quý, UBND Thành phố đã tiếp xúc và đối thoại với 183 lượt / 236 người (trong đó, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp 09 lượt với 29 người); Đã tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 277 đơn, tăng 102 đơn so với cùng kỳ[2], số lượng đơn thư đã giải quyết 130/277 đơn, đạt 46,9% số đơn tiếp nhận. Phần lớn đơn thư tồn đọng là những đơn khiếu nại và đơn dân nguyện về lĩnh vực đất đai và một số đơn thư khiếu nại về lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng.

5. An ninh – Quốc phòng:

- An ninh trật tự: Tập trung chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Trong Quý, đã xảy ra 50 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (tăng 9 vụ / 41 đối tượng so với cùng kỳ); phát hiện 02 vụ / 02 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện 19 vụ / 33 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ giảm 03 vụ / 01 đối tượng ), đã tiến hành khởi tố các đối tượng theo quy định; xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 07 người, bị thương 26 người (giảm 03 vụ, tăng 01 người chết, giảm 07 người bị thương so với cùng kỳ).

- Công tác quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Triển khai kế hoạch phát lệnh gọi nhập ngũ và hoàn thành công tác giao quân đợt I/2014 đạt 100 % chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng; Tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2014 tạo không khí ấm áp nghĩa tình và động viên thanh niên an tâm hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2013 và triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2014. Triển khai kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2014; Tổng kết công tác đóng quân canh phòng, công tác phối hợp giữa công an – quân sự thành phố Bà Rịa trong việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ năm 2013. Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm. Lực lượng dân quân, dân phòng tổ chức tuần tra canh gác được 1.441 lượt  tổ / 3.073 lượt người tham gia.

6. Công tác phối hợp với UBMTTQVN:

Phối hợp với UBMTTQ Thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, tôn giáo, kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014; Các đoàn thể, mặt trận đã thực hiện tuyên truyền và vận động nhân dân và các tổ chức kinh tế, xã hội đóng góp và tổ chức thăm hỏi đoàn viên, hội viên, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc… trong dịp lễ, Tết cổ truyền. Phối hợp động viên thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2014. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng tránh dịch cúm A (H5N1); Tiếp tục tuyên truyền nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo”, đến nay đã vận động được số tiền 403,937 triệu đồng.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Những mặt đạt được:

UBND Thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 thông qua việc phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch cho các ngành, các đơn vị, địa phương; ban hành Chỉ thị về điều hành thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014; ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng năm 2014. Duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc họp chuyên đề để kiểm tra kết quả thực hiện và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Đồng thời, ban hành chương trình công tác năm để chỉ đạo điều hành những công việc trọng tâm qua từng tháng, quý…

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trong Quý I/2014 được thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tai nạn giao thông được kéo giảm so với cùng kỳ; Tổ chức  hội trại “Tòng quân” và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt I/2014. Các cơ quan đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đề ra. Thực hiện kịp thời các chế độ trợ cấp Tết cho cán bộ công nhân viên, các đối tượng chính sách. Tập trung chỉ đạo và xử lý kịp thời ổ dịch cúm gia cầm phát sinh trên địa bàn thành phố, ngăn chặn tình hình lây lan cho các địa phương khác.

2. Những mặt hạn chế:

Bên cạnh những mặt đạt được trên, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng Quý I cũng còn một số hạn chế:

- Một số chỉ tiêu thu ngân sách không đạt yêu cầu, thu nguồn sử dụng đất không đảm bảo cân đối cho chi đầu tư. Nguồn vốn ngân sách tỉnh không đáp ứng được nhu cầu chi bồi thường một số dự án được ghi trong kế hoạch.

- Số đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng so với cùng kỳ, nguyên nhân do hiện nay trên địa bàn thành phố Bà Rịa đang triển khai thu hồi đất để thực hiện nhiều công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của tỉnh và của thành phố.

VI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRONG QUÝ II NĂM 2013.

1. Triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc đợt I năm 2014; Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2014; Thông qua kế hoạch phòng, chống bệnh dại năm 2014; Triển khai kế hoạch Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác”; Thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 (2011-2015) các xã, phường;

2. Thông qua kế hoạch khảo sát chống xuống cấp các trường năm học 2014 - 2015; Họp xét thi đua - khen thưởng ngành giáo dục năm học 2013 – 2014; Thông qua kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2014-2015; Triển khai Kế hoạch hoạt động Hè năm 2014; Tổ chức Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014; Triển khai kế hoạch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt I năm 2014; Thông qua Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì Trẻ em năm 2014; Tổ chức bầu cử trưởng khu phố, ấp nhiệm kỳ 2014- 2017;

3. Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ XX/2014; Thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014), 128 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2014), 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014); Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn năm 1996 - 2011;

4. Thông qua Kế hoạch tổ chức diễn tập phòng không nhân dân cho xã Tân Hưng, diễn tập A2 cho phường Phước Hưng; Sơ kết tình hình thực hiện chương trình kế hoạch phòng, chống tham nhũng./.[1] Đã xảy ra 01 ổ dịch tại ấp Bắc 2-xã Hòa Long. Hội đồng xử lý tiêu hủy gia súc, gia cầm đã tổ chức tiêu hủy ngay toàn bộ đàn gà (834 con). Đồng thời thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng khẩn cấp tại ổ dịch liên tục 02 lần/ngày trong 01 tuần. Riêng các địa bàn lân cận xử lý liên tục 01 lần/ngày trong 01 tuần. Đến nay không phát hiện dịch bệnh lây lan.

[2] Nguyên nhân: do hiện nay trên địa bàn thành phố Bà Rịa đang triển khai thu hồi đất để thực hiện các công trình có nhiều hộ bị thu hồi đất như: Đường Hương lộ 10, Quốc lộ 56 – Tuyến tránh thành phố Bà Rịa, Mở rộng khu tái định cư Đông Quốc lộ 56, Đường trục chính Tân Hưng (giai đoạn 2), HTKT khu TĐC Công viên 30/4, HTKT khu TĐC phía Bắc Hương lộ 10,…

Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa trong Quý I/2014 và công tác trọng tâm Quý II/2014.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha