Dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng Quý I/2014 và phương hướng kế hoạch Quý II/2014.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 01/04/2014
Số lượt xem: 6096
góp ý: 6
Phạm vi điều chỉnh:

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Số :     /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày     tháng 4 năm 2014.

(Dự thảo)

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

và an ninh quốc phòng Quý I/2014 và phương hướng kế hoạch Quý II/2014 

A. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu trong Quý I năm 2014:

I. Các chỉ tiêu kinh tế:

1. Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp:   

Trên địa bàn thành phố hiện có 805 cơ sở sản xuất kinh doanh, thu hút 2.736 lao động, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành là 701,36 tỷ đồng đạt 24,95% kế hoạch năm 2014 và tăng 3,45% so cùng kỳ năm 2013. Tổng giá trị theo giá so sánh 2010 là 527,36 tỷ đồng đạt 24,93% kế hoạch năm và tăng 1,33% so cùng kỳ năm 2013. Tình hình sản xuất của ngành CN-TTCN trong Quý I giảm 0,19% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do các cơ sở ngưng nghỉ sau Tết.   

2. Thương mại - Dịch vụ:

Tổng doanh thu thực hiện được là 1.892,8 tỷ đồng đạt 25,16% kế hoạch năm 2014 và so với thực hiện cùng kỳ năm trước đạt 20%; Trong đó doanh thu thương mại là 1.060,2 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ là 832,6 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh thương mại - dịch vụ trong Quý I/2014 ổn định, riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ hàng hóa dồi dào, phong phú, giá cả một số mặt hàng có biến động tăng nhưng không đáng kể; Mặt hàng kinh doanh đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt cho nhu cầu trao đổi, mua, bán hàng hóa của nhân dân trên địa bàn cũng như các khu vực lân cận. Đến nay trên địa bàn thành phố có 3.715 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, thu hút 7.221 lao động.

3. Nông nghiệp – Ngư nghiệp – Diêm nghiệp:

- Sản xuất Nông Nghiệp - Ngư nghiệp: tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm A/H5N1, H7N9 và H8N10. Phát hiện và xử lý 01 ổ dịch cúm gia cầm tại ấp Bắc II, xã Hòa Long[1]. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm từ động vật, đặc biệt trong thời gian cao điểm trước và sau Tết. Triển khai phương án và tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2014. Tình hình sản xuất vụ Đông - Xuân đến nay đã gieo trồng được 1.091,5 ha, đạt 134% kế hoạch, đạt 99,4% so với cùng kỳ năm 2013.

- Sản xuất ngư nghiệp: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 854,90 ha, sản lượng khai thác và đánh bắt 212,50 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng là 196 tấn, giá trị sản lượng là 33,42 tỷ đồng, đạt 28,80 % KH năm.

- Sản xuất diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất là 68 ha, thu hoạch 7.468 tấn, giá trị 5.437,60 tỷ đồng, đạt 74 % KH năm.

- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: xã Hòa Long hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đã đề nghị UBND tỉnh công nhận là xã nông thôn mới. Xã Long Phước và Tân Hưng đang trình phê duyệt các tiêu chí: Quy hoạch khu dân cư; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Đồng thời tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng phục vụ nông thôn theo đề án đã phê duyệt.

4. Quản lý ngân sách:

- Tổ chức Hội nghị phân giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời ban hành Chỉ thị về điều hành thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014. Ngoài ra, ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng năm 2014 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa).

- Tổng thu ngân sách trong Quý I/2014 là 184,87 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách địa phương là 68,30 / 280,78 tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoạch năm. Một số chỉ tiêu thu đạt thấp so với kế hoạch Quý: thuế TNDN đạt 15,4%; thuế tài nguyên đạt 12,2%; lệ phí trước bạ đạt 16,1%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 4,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 13,8%; tiền thuê đất đạt 7,2%. Nguyên nhân do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tiếp tục gây nợ đọng thuế và các cơ sở thường ngưng nghỉ sau tết. Thuế VAT, thuế môn bài, thu khác ngân sách thu đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tổng chi ngân sách địa phương là 119,08 / 453,87 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch năm, trong đó chi đầu tư phát triển 30,05 / 163,95 tỷ đồng, đạt 18,3% kế hoạch năm. Riêng nguồn thu tiền sử dụng đất không đảm bảo cân đối kế hoạch chi đầu tư, số mất cân đối khoảng 6,30 tỷ đồng. Chi thường xuyên 88,43 / 279,74 tỷ đồng, đạt 31,6% kế hoạch, tăng 14,5 tỷ đồng, tương đương với 6,6% kế hoạch bình quân quý. Nguyên nhân chủ yếu do chi trợ cấp Tết Nguyên đán 11,03 tỷ đồng.

- Thực hiện điều hành ngân sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh: ưu tiên thanh toán các khoản chi liên quan đến người lao động và các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội . Các khoản chi chưa thật sự cấp bách thì tạm dừng để đảm bảo quỹ ngân sách tỉnh đạt trên mức tối thiểu theo quy định.

- Về quản lý nguồn vốn ngoài ngân sách:

+ Đề xuất UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bái Tử Long đầu tư dự án cụm công nghiệp Hòa Long, diện tích 34 ha; Công ty TNHH Winner Việt Nam đầu tư dự án sản xuất bình gas tại phường Long Hương; trụ sở làm việc của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu; trụ sở trường Đại học Dầu khí Việt Nam tại phường Long Toàn

 + Thống nhất đề xuất UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh giấy Chứng nhận đầu tư Công ty Liên doanh TNHH Sungei Way Đại Dương;

+ Đề nghị UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư xem xét thu hồi chủ trương đầu tư dự án Chung cư cao tầng tại phường Phước Trung do Công ty UDEC triển khai thực hiện và dự án Tổ hợp cao ốc, văn phòng cho thuê và chung cư do Công ty Khang Hưng triển khai thực hiện

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quý 1 năm 2014: đã thực hiện tiết kiệm 9.709 triệu đồng, trong đó cấp thành phố tiết kiệm được 8.568 triệu đồng[2], cấp phường xã tiết kiệm được 1.141 triệu đồng.

- Về công tác quản lý cấp Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh trong Quý I/2014:

+ Số hộ cá thể được cấp Chứng nhận đăng ký kinh doanh: 103 hộ.

+ Số hộ cá thể lập thủ tục ngừng kinh doanh: 145 hộ.

5. Đầu tư xây dựng:

Đôn đốc các chủ đầu tư tái khởi động thi công và đẩy mạnh tiến độ sau kỳ nghỉ Tết, triển khai lập thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới, tiến hành lập thủ tục đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư được ghi trong kế hoạch. Trong Quý đã triển khai 77 danh mục công trình, trong đó: khởi công mới 13 công trình, chuyển tiếp 12 công trình, triển khai các thủ tục đầu tư 29 công trình và hoàn thành quyết toán 23 công trình. Tiến độ giải ngân vốn như sau:

- Các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư có khối lượng giải ngân 173,8 tỷ đồng / 476,2 tỷ đồng, đạt 36,4% kế hoạch năm.

- Các công trình do UBND Thành phố quyết định đầu tư có khối lượng giải ngân 47,4 / 181,9 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm (trong đó nguồn tỉnh phân cấp là 34,7 /147,5tỷ đồng, đạt 23,5%; nguồn tiền sử dụng đất 9,8 / 29,9 tỷ đồng, đạt 33,1%; nguồn thu hồi vốn và tỉnh bổ sung 2,9 / 4,5 tỷ đồng, đạt 65,1%). 

6. Quản lý đô thị:

- Về quản lý kiến trúc quy hoạch: xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bà Rịa tỷ lệ 1/10.000. Lập nhiệm vụ điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thành quy hoạch phân khu (khu dân cư phường Kim Dinh, Long Hương, Long Toàn, phía Tây đường cao tốc Phước Hưng – Hòa Long).

- Về quản lý trật tư đô thị: thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và giao thông đường bộ. Thực hiện cấp 59 giấy phép xây dựng nhà ở dân cư và 177 chứng chỉ quy hoạch.

- Thực hiện tổng vệ sinh đường phố, các khu vực công cộng và trang trí đón Tết Nguyên đán và lễ Khai hội Văn hóa - Du lịch năm 2014.

7. Bồi thường - Giải phóng mặt bằng:

Trong Quý I năm 2014 chủ yếu tập trung thực hiện tính toán bồi thường, hỗ trợ bổ sung, giải quyết các vướng mắc khiếu nại của các hộ dân thông qua các buổi làm việc, đối thoại, giải thích các chính sách và xác minh các nội dung đơn khiếu nại để hoàn thành thủ tục ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của người dân; Tổ chức họp dân triển khai 12 dự án, kiểm kê 08 dự án, công khai phương án bồi thường và tạm chi tiền bồi thường theo giá Nhà nước 04 dự án, phê duyệt kinh phí bồi thường 01 dự án.

Đã giải quyết giao nhà tái định cư và đất ở cho 186 hộ/262 lô nhà, đất; ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất các công trình: Nhà tạm giữ Công an Thành phố; đường Ấp Bắc, xã Hòa Long đi thôn Quảng Phú xã Đá Bạc, huyện Châu Đức; Đóng quân Cụm Điệp báo 3 - Quân khu 7 tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa; Rà soát hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 02 công trình: HTKT khu tái định cư Công viên 30/4 và HTKT khu tái định cư phía Bắc Hương lộ 10.

8. Tài nguyên và Môi trường:

Tổng số hồ sơ về đất đai tiếp nhận của công dân là 4.559 hồ sơ, đã giải quyết 3.537 hồ sơ (trong đó có 62 hồ sơ trễ hẹn, chiếm 1,7% tổng số hồ sơ), tiếp tục giải quyết 1.022 hồ sơ.

Thông qua Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường – khoáng sản. Trong Quý đã kiểm tra, nhắc nhỡ 70 cơ sở về thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

 9. Công tác thanh tra – tư pháp:

- Thanh tra: Tập trung xác minh các đơn thư khiếu nại tố cáo đang thụ lý, xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại mới phát sinh. Trong Quý I năm 2014 tình hình tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị tăng 102 đơn so với cùng kỳ[3], số lượng đơn thư đã giải quyết 130/277 đơn, đạt 46,9% số đơn tiếp nhận. Phần lớn đơn thư tồn đọng là những đơn khiếu nại và đơn dân nguyện về lĩnh vực đất đai và một số đơn thư khiếu nại về lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng. UBND Thành phố đã tiếp và đối thoại để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của công dân với 183 lượt công dân với 236 người (trong đó, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp 09 lượt với 29 người).

- Tư pháp: Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 trên địa bàn Thành phố. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố được chú trọng thực hiện; kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân, qua đó nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Thực hiện cấp 496 hồ sơ đăng ký khai sinh, 192 hồ sơ đăng ký kết hôn, 102 hồ sơ chứng tử.

- Về công tác hòa giải: Tổng số vụ hòa giải ở các phường xã là 24 vụ, đã hòa giải thành 09 vụ, chuyển các cơ quan 13 vụ, đang giải quyết 02 vụ.

II. Các chỉ tiêu văn hóa -  xã hội:

1. Về Giáo dục:

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TXU của Thành ủy Bà Rịa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND thành phố về hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, giáo việc và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

- Tổ chức Sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014; Tổ chức đánh giá công nhận sáng kiến cấp thành phố năm học 2013-2014. Kiểm tra chuyên môn và việc thực hiện chương trình Sữa học đường các cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Kiểm tra công tác y tế trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm các trường bán trú.

- Thẩm định trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (trường Mầm non Vành Khuyên). Chất lượng giáo dục thành phố Bà Rịa trong Quý I năm 2014 được thể hiện ở một số kết quả sau:

+ Hoàn thành chương trình học kỳ I năm học 2013-2014, so với học kỳ I năm học trước, cấp Tiểu học: tỉ lệ học sinh đạt từ trung bình trở lên môn Tiếng Việt đạt 98,6%, tăng 0,6%; môn Toán đạt 98,5%, tăng 1,7%; cấp THCS tỉ lệ học sinh học lực từ trung bình trở lên đạt: 86,0%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm học trước.

+ Tham dự kỳ thi học sinh giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh: đạt 16 giải. Trong đó: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba và 08 giải khuyến khích. Có 01 học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp quốc gia, đạt giải 3.

- Tổng số trường (Mầm non, Tiểu học và THCS) trên địa bàn hiện nay là 37 trường (Mầm non 14, Tiểu học 13 và THCS 10 trường), trong đó có 33 trường công lập và 04 trường ngoài công lập. Số trường đạt Chuẩn quốc gia: 24/33 trường, tỷ lệ 72,80 % (Mầm non  8/10 trường, Tiểu học: 08/ 13 trường, trong đó 06 trường đạt chuẩn mức độ 2; THCS: 08 / 10 trường).

2. Văn hóa, Thông tin và Thể thao:

- Xây dựng và tổ chức sôi động, phong phú nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật, thu hút đông đảo đối tượng tham gia và hưởng thụ nhân dịp Tết Nguyên đán; ban hành Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức xét công nhận các cơ quan, đơn vị danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2013.

- Tổ chức Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa và phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật Khai hội Văn hóa Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và phát triển thể chất cho nhân dân trong dịp Tết.

- Duy trì thường xuyên các lớp năng khiếu, các hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tăng cường công tác kiểm tra văn hóa -  phòng chống tệ nạn xã hội, trong Quý đã tổ chức 169 lượt kiểm tra, phát hiện và xử phạt hành chính 04 trường hợp vi phạm; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và thanh kiểm tra đối với các Trạm viễn thông, các dịch vụ game online, internet nhằm phát hiện và xử lý những thông tin, tài liệu có nội dung xấu, độc hại theo Chỉ thị 31-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

3. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

- Trong Quý, không phát hiện dịch và ngộ độc thực phẩm mang tính chất tập thể. Thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó phát hiện 19/183 cơ sở vi phạm, đã tiến hành xử lý theo quy định. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế đã đề ra, tiến hành khám và chữa bệnh cho 23,1 nghìn lượt người.

- Tiếp tục tăng cường giám sát dịch trên địa bàn, nhất là các loại cúm A H5N1, H7N9, tay chân miệng, sốt xuất huyết,… trên địa bàn.

- Tổ chức thăm hỏi các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Bà Rịa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

4. Lao động, Thương binh & Xã hội:

- Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em: phối hợp với các Đoàn thể tổ chức thăm và tặng 905 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Công tác giảm nghèo: cấp 7.792 thẻ BHYT người nghèo năm 2014 cho các phường, xã và trợ cấp xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán 2014.

- Về thực hiện chính sách người có công: tổ chức đoàn thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2014. Rà soát chế độ trợ cấp thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến để giải quyết chính sách theo quy định.

- Thực hiện chính sách về lao động: đã giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm cho 909 lao động, trong đó số lao động được tạo việc làm mới là 589 lao động. Ban hành Kế hoạch tổ chức tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ năm 2014.

- Trợ cấp Tết Nguyên đán cho các đối tượng là 11,00 tỷ đồng, trong đó: các đối tượng chính sách: 3,50 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trợ cấp 5,10 tỷ đồng, ngân sách thành phố trợ cấp 5,90 tỷ đồng.

5. Nội vụ:

- Thành lập Hội đồng và tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014; Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC năm 2014 đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường thuộc UBND Thành phố.

- Tổ chức Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014; Triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính được phê duyệt tại Quyết định 1698/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cụm I các huyện, thành phố trong tỉnh năm 2013. Hoàn tất hồ sơ khen thưởng phong trào thi đua thành phố năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014.

6. An ninh – Quốc phòng:

- Công tác an ninh: tổ chức tốt việc giữ gìn an ninh – trật tự, an toàn xã hội, tình hình an ninh và TTATXH như sau:

+ Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: xảy ra 50 vụ (so với cùng kỳ tăng 9 vụ / 41 đối tượng); điều tra làm rõ 39 vụ, bắt 77 đối tượng, đạt tỷ lệ 78%. Trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 31 vụ (so với cùng kỳ giảm 04 vụ), điều tra làm rõ 21 vụ/31 đối tượng.

+ Vi phạm pháp luật về môi trường: phát hiện 02 vụ / 02 đối tượng, đã tiến hành xử phạt hành chính các đối tượng theo quy định.

+ Vi phạm pháp luật về ma túy: phát hiện 19 vụ / 33 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ giảm 03 vụ / 01 đối tượng ), đã tiến hành khởi tố các đối tượng theo quy định.

+ Trật tự an toàn giao thông: xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 07 người, bị thương 26 người (giảm 03 vụ, tăng 01 người chết, giảm 07 người bị thương so với cùng kỳ).

- Công tác quốc phòng:

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2013 và triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2014. Triển khai kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2014; Tổng kết công tác đóng quân canh phòng, công tác phối hợp giữa công an – quân sự thành phố Bà Rịa trong việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ năm 2013. Tổng kết công tác tuyển quân, đón tiếp quân nhân xuất ngũ đợt I/2014 và Hội trại “Tòng quân” năm 2014, giao quân đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm. Lực lượng dân quân, dân phòng tổ chức tuần tra canh gác được 1.441 lượt  tổ / 3.073 lượt người tham gia.

B. Nhận xét, đánh giá:

1. Những mặt đạt được:

UBND Thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 thông qua việc phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch cho các ngành, các đơn vị, địa phương; ban hành Chỉ thị về điều hành thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014; ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng năm 2014. Duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc họp chuyên đề để kiểm tra kết quả thực hiện và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Đồng thời, ban hành chương trình công tác năm để chỉ đạo điều hành những công việc trọng tâm qua từng tháng, quý…

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trong Quý I/2014 được thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tai nạn giao thông được kéo giảm so với cùng kỳ; Tổ chức  hội trại “Tòng quân” và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt I/2014. Các cơ quan đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đề ra. Thực hiện kịp thời các chế độ trợ cấp Tết cho cán bộ công nhân viên, các đối tượng chính sách.

Tập trung chỉ đạo và xử lý kịp thời ổ dịch cúm gia cầm phát sinh trên địa bàn thành phố, ngăn chặn tình hình lây lan cho các địa phương khác.

2. Những mặt hạn chế:

Bên cạnh những mặt đạt được trên, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng Quý I cũng còn một số hạn chế:

- Một số chỉ tiêu thu ngân sách không đạt yêu cầu, thu nguồn sử dụng đất không đảm bảo cân đối cho chi đầu tư. Nguồn vốn ngân sách tỉnh không đáp ứng được nhu cầu chi bồi thường một số dự án được ghi trong kế hoạch.

- Số đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng so với cùng kỳ, nguyên nhân do hiện nay trên địa bàn thành phố Bà Rịa đang triển khai thu hồi đất để thực hiện nhiều công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của tỉnh và của thành phố.

 

C. Một số nhiệm vụ chủ yếu về công tác quản lý điều hành trong Quý II/2014:

I. Các chỉ tiêu kinh tế:

1. Ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:

Dự kiến tổng doanh thu ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 là 535,2 tỷ đồng, theo giá hiện hành là 711,8 tỷ đồng.

2. Ngành Dịch vụ - Thương mại:

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên giá cả thị trường. Đảm bảo chất lượng hàng hóa, nhất là hàng hóa đặc sản của địa phương để phục vụ cho khách tham quan du lịch.

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các ô sạp tại chợ Bà Rịa theo Đề án chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO đến các doanh nghiệp.

 - Dự kiến tổng doanh thu 1.893,01 tỷ đồng, trong đó: doanh thu thương mại 1.060,31 tỷ đồng, dịch vụ 832,70 tỷ đồng.

3. Nông nghiệp – Ngư nghiệp – Diêm nghiệp:

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch cây lúa vụ Đông - Xuân 2013 – 2014; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sản xuất vụ Hè - Thu 2014.

- Triển khai thực hiện tiêm phòng bệnh heo tai xanh và tiêm phòng gia súc đợt I – 2014. Tiếp tục tăng cường phòng chống các loại bệnh cúm trên gia súc, xử lý kịp thời các ổ dịch trên địa bàn.

- Triển khai kết hoạch “Tết trồng cây 19/5” năm 2014. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng.

- Tiếp tục thực hiện các dự án, chương trình phục vụ phát triển nông thôn mới 03 xã theo Đề án đã được duyệt.

4. Ngân sách:

Kế hoạch thu ngân sách Quý II - 2014 là 149,5 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn là 74,1 tỷ đồng; chi ngân sách Quý II - 2014 là 59,5 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 4,8 tỷ đồng.

5. Xây dựng cơ bản:

- Tổ chức khảo sát chống xuống cấp các trường để chuẩn bị cho năm học 2014 - 2015.

- Tiếp tục thi công các công trình dở dang theo kế hoạch; tiếp tục quyết toán các công trình hoàn thành trong năm 2013.

6. Quản lý đô thị:

Thực hiện tốt công tác vệ sinh đô thị. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố. Lập nhiệm vụ điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/12000 thành quy hoạch phân khu (khu dân cư phường Kim Dinh, Long Hương, Long Toàn, phía tây đường cao tốc Phước Hưng – Hòa Long). Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án nâng cấp đô thị thành phố Bà Rịa trở thành đô thị loại II, trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt; Thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đô thị Cụm Miền Đông Nam bộ.

7. Bồi thường-Giải phóng mặt bằng:

 Trong Quý II tiến hành kiểm kê 04 dự án, lập phương án bồi thường 11 dự án, thông qua Hội đồng 12 dự án, công khai  phương án bồi thường cụ thể 03 dự án, ban hành phê duyệt kinh phí bồi thường 05 dự án, hoàn chỉnh và công khai phương án: 8 dự án[4]. Tổ chức tổng kết công tác bội thường - giải phóng mặt bằng giai đoạn 1996 - 2012.

8. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:

Dự kiến cấp Giấy CNQSD đất cho 19 trường hợp. Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với các nội dung đã đăng ký. Tiếp tục lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của Thành phố và 11 phường, xã. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm gây ô nhiễm môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm đúng theo quy định.  

9. Công tác thanh tra – tư pháp :

- Thanh tra : Tập trung xác minh các đơn thư khiếu nại tố cáo đang thụ lý, xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại mới phát sinh. Thường xuyên tiếp công dân nhằm giải quyết đơn thư khiếu tố đúng theo pháp luật, tránh các trường hợp khiếu tố vượt cấp. Đôn đốc các phường, xã giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, đơn dân nguyện của dân. Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo chương trình công tác thanh tra năm 2014.

- Tư pháp : Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các xã, phường theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ. Thực hiện công tác chứng thực và hộ tịch đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch và tuyên truyền pháp luật năm 2014.

II. Các mục tiêu xã hội:

1. Về Giáo dục:

- Ban hành kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2014 và tuyển sinh năm học 2014-2015.

- Kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị và việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.

- Đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2013-2014.

- Tổ chức thi tuyển sinh lớp 6 nguồn trường THCS Lê Quang Cường.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TXU, các Đề án và các Chương trình thực hiện Nghị quyết năm học 2013-2014.

2. Văn hoá, thông tin và thể thao:

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II – 2014; sơ kết 3 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng danh hiệu thành phố văn hóa. Duy trì thường xuyên các loại hình hoạt động tại Trung tâm VHTT-TT, thư viện, sân vận động, nhà thi đấu Thành phố và Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã phường. Duy trì công tác thanh kiểm tra văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh.

3. Y tế:

Duy trì công tác khám chữa bệnh, tăng cường công tác phòng dịch bệnh trên địa bàn và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện công tác thanh kiểm tra hành nghề y dược tư nhân. Tổ chức phúc tra sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển đợt I/2014 sau giao quân tại các đơn vị nhận quân.

4. Nội vụ:

- Xây dựng kế hoạch và ban hành quy định về thang điểm thi đua và ký kết giao ước thi đua cụm I – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2014. Tiếp tục thực hiện công tác xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2013 – 2014. Triển khai thực hiện xét tuyển đặc cách đối với viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm học 2014-2015.

- Tiếp tục triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả  cải cách hành chính được phê duyệt tại Quyết định 1698/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Triển khai thực hiện niêm yết bổ sung các thủ tục hành chính mới do tỉnh ban hành. Tiếp tục triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của CBCCVC (theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ); Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân (theo Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ). Thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của chính phủ về việc quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

5. Lao động, thương binh và xã hội:

Tổng hợp và khảo sát dự án vay vốn giải quyết việc làm. Tiếp tục thực hiện giải quyết các chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay và bồi vốn đối với các hộ đăng ký thoát nghèo và làm kinh tế hộ gia đình có hiệu quả. Tổ chức thu gom các đối tượng lang thang, ăn xin lập hồ sơ đưa vào Trung tâm xã hội của tỉnh. Tổ chức vận động thu quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2014. Phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ vay quá hạn, đến hạn; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2014.

III. An ninh – Quốc phòng:

Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm giữ gìn ANTT – ATXH. Tổ chức tuần tra chống hiện tượng đua xe, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên kiểm tra công tác tuần tra canh gác ở khu phố, ấp. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch./.[1] Đã xảy ra 01 ổ dịch tại ấp Bắc 2-xã Hòa Long. Hội đồng xử lý tiêu hủy gia súc, gia cầm đã tổ chức tiêu hủy ngay toàn bộ đàn gà (834 con). Đồng thời thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng khẩn cấp tại ổ dịch liên tục 02 lần/ngày trong 01 tuần. Riêng các địa bàn lân cận xử lý liên tục 01 lần/ngày trong 01 tuần. Đến nay không phát hiện dịch bệnh lây lan.

[2] Tiết kiệm 10% chi hoạt động thường xuyên: đã thực hiện tiết kiệm 7.346 triệu đồng, tiết kiệm trong quản lý đầu tư xây dựng: đã thực hiện tiết kiệm 2.363 triệu đồng

[3] Nguyên nhân do hiện nay trên địa bàn thành phố Bà Rịa đang triển khai thu hồi đất để thực hiện các công trình có nhiều hộ bị thu hồi đất như: Đường Hương lộ 10, Quốc lộ 56 – Tuyến tránh thành phố Bà Rịa, Mở rộng khu tái định cư Đông Quốc lộ 56, Đường trục chính Tân Hưng (giai đoạn 2), HTKT khu TĐC Công viên 30/4, HTKT khu TĐC phía Bắc Hương lộ 10,…

[4] . Kiểm kê: 4 dự án (Công viên Bà Rịa, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài (tiếp tục kiểm kê); Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Mở rộng khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51);. Lập phương án bồi thường: 11 dự án (Đường vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Tỉnh, 5 Trụ sở làm việc Công an các phường xã, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài; Công viên Bà Rịa; Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung;  Nhà máy gạch không nung Long Hương; Khu sản xuất và kinh doanh các vật liệu xây dựng tổng hợp không nung); Họp Hội đồng thông qua phương án: 12 DA (Khu tái định cư Gò Cát 7 bổ sung 1 hộ; Đường vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Tỉnh, 5 Trụ sở làm việc Công an các phường xã, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài; Công viên Bà Rịa; Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Nhà máy gạch không nung Long Hương; Khu sản xuất và kinh doanh các vật liệu xây dựng tổng hợp không nung); Hoàn chỉnh và công khai phương án: 8 DA (Trụ sở làm việc các ban ngành của Tỉnh; 05 trụ sở làm việc công an phường xã; Đường Nguyễn Tất Thành nối dài;  đường vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh).6. Phê duyệt kinh phí bồi thường: 5 DA (Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông Tỉnh, Chi cục bảo vệ môi trường, Quốc lộ 56 tuyến tránh Bà Rịa đoạn phường Kim Dinh, Đường quy hoạch số 14 Kim Dinh, Đường trục chính tân Hưng – giai đoạn 2). Kế hoạch tháng 4: 2 DA

Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng Quý I/2014 và phương hướng kế hoạch Quý II/2014.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha