Dự thảo
Báo cáo Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa trong 6 tháng đầu năm 2014 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 09/06/2014
Số lượt xem: 5955
góp ý: 4
Phạm vi điều chỉnh:

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Số : ......../BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày    tháng    năm 2014

       (DỰ THẢO)

BÁO CÁO

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa

trong 6 tháng đầu năm 2014 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành một số vấn đề trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2014:

Ngay từ đẩu năm, UBND thành phố đã chủ động và nhanh chóng triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2014: ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2014  và tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc; Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 08/01/2014 về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách và đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015); Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ và phối hợp tổ chức Chương trình khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014; Phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức ‘Hội trại Tòng quân” và giao quân đợt I/2014… Một số hoạt động nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành trong 6 thành đầu năm như sau:

- Tập trung hoàn thành Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Bà Rịa là Đô thị loại II” đã được thông qua UBND tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh ủy để trình Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh; Chỉ đạo Tổng kết Đề án xây dựng nông thôn mới xã Hòa Long đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của Đề án.

- Về các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014: UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện các biện pháp đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết; tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống gian lận thương mại, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; thực hiện chỉnh trang và tổng vệ sinh môi trường đô thị; tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nỗ, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa 2014 từ nguồn vận động các doanh nghiệp hỗ trợ; Phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Khai hội Văn hóa-Du lịch năm 2014; trợ cấp Tết cho các đối tượng là 11,00 tỷ đồng.

 

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm A(H5N1), A(H7N9) và A(H8N10). Phát hiện và kịp thời xử lý 01 ổ dịch cúm gia cầm tại ấp Bắc II, xã Hòa Long. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm từ động vật; Triển khai phương án và tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2014.

- Duy trì các cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản, cuộc họp chuyên đề để rà soát tiến độ triển khai các dự án và chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đền bù và tổ chức chi trả đền bù cho các hộ dân để triển khai các công trình trọng điểm trong kế hoạch năm 2014.

- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: xã Hòa Long đã tổ chức tổng kết Đề án xây dựng nông thôn mới. Phê duyệt Quy hoạch khu dân cư đến năm 2020 xã Long Phước và đang xem xét phê duyệt quy hoạch xã Tân Hưng. Đến nay, xã Long Phước đã hoàn thành 14/19 tiêu chí và xã Tân Hưng hoàn thành 09/19 tiêu chí.

- Thông qua Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường - khoáng sản. Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã kiểm tra 228 trường hợp, phát hiện nhắc nhỡ và xử phạt hành chính 02 trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Triển khai xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bà Rịa tỷ lệ 1/10.000. Lập nhiệm vụ điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thành quy hoạch phân khu (khu dân cư phường Kim Dinh, Long Hương, Long Toàn, phía Tây đường cao tốc Phước Hưng – Hòa Long).

- Triển khai kế hoạch phát lệnh gọi nhập ngũ và hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt I/2014 đạt 100 % chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng; Tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2014 tạo không khí ấm áp nghĩa tình và động viên thanh niên an tâm hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ.

2. Ban hành các văn bản của UBND Thành phố:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND Thành phố đã ban hành 5.044 văn bản, trong đó có 02 văn bản quy phạm pháp luật (01 quyết định và 01 chỉ thị), 5.042 văn bản cá biệt như: quyết định, công văn, tờ trình, thông báo…  Văn phòng HĐND và UBND Thành phố đã thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 1.505 phiếu chuyển và các thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG.

1. Về phát triển kinh tế:

- Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) là 1.410,50 tỷ đồng, đạt 50,20 % kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,27 %; theo giá cố định là 1.046,50 tỷ đồng, đạt 49,48 % kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,20 %.

- Tổng doanh thu thượng mại - dịch vụ là 3.802,1 tỷ đồng đạt 50,4 % kế hoạch năm, so với thực hiện cùng kỳ tăng 18,7 %; trong đó doanh thu thương mại là 2.129,50 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ là 1.672,6 tỷ đồng. Thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng gian, hàng giả, hàng lậu và phòng chống cháy nỗ tại các chợ, Trung tâm Thương mại, đã kiểm tra 191 cơ sở, xử lý hành chính 61 trường hợp.

- Vụ Đông Xuân: toàn thành phố thu hoạch được 1.091,50 ha, đạt 134 % kế hoạch, bằng 99,40 % so với cùng kỳ, trong đó cây lúa thu hoạch được 810 ha, năng suất bình quân đạt 49,6 tạ/ha; Vụ Hè Thu: gieo trồng được 1.728 ha, đạt 100% kế hoạch, bằng 99,8% so với cùng kỳ, trong đó cây lúa gieo trồng 964 ha, đạt 98% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá hiện hành) 116,5 tỷ đồng, đạt 49,1% kế hoạch năm, so với cùng kỳ giảm 15,8%; (theo giá so sánh năm 2010) là 68 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch năm, so với cùng giảm 0,5%.

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai phương án và tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2014; tổ chức ra quân trồng 15.400 cây xanh vào ngày “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”.

- Tổng thu ngân sách địa bàn là 128,9 tỷ đồng, đạt 45,9% kế hoạch năm

- Tổng chi ngân sách địa phương là 250,7 tỷ đồng, đạt 55,3 % kế hoạch, trong đó, chi đầu tư phát triển 71,4 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch.

- Về đầu tư xây dựng: Các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư có giá trị giải ngân 226,9 / 476,2 tỷ đồng, đạt 47,6 % kế hoạch năm;  Các công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư có giá trị giải ngân  71,4 / 181,9 tỷ đồng, đạt 39,3 % kế hoạch năm, trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp: 56,9 / 147,5 tỷ đồng, đạt 38,6 % so với kế hoạch năm; Nguồn thu tiền sử dụng đất: 11,4 / 29,9 tỷ đồng, đạt 38,4 % so với kế hoạch năm; Nguồn thu hồi vốn và ngân sách tỉnh bổ sung: 3,0 / 4,5 tỷ đồng, đạt 66,7 % so với kế hoạch năm. Tổ chức khởi công mới 8 công trình trong dịp lễ kỷ niệm 30/4[1]. Tiến hành thực hiện khảo sát chống xuống cấp cơ sở vật chất các trường học năm 2014.

- Đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

Đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Bái Tử Long đầu tư dự án cụm công nghiệp Hòa Long; Công ty TNHH Winner Việt Nam đầu tư dự án sản xuất bình gas tại phường Long Hương; trụ sở của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu; trụ sở trường Đại học Dầu khí Việt Nam tại phường Long Toàn; đề xuất cho phép Công ty TNHH Hương Phong được mua lại phần góp vốn của phía nước ngoài trong Công ty Liên doanh TNHH Sungei Way Đại Dương.

Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư dự án Chung cư cao tầng của Công ty UDEC, dự án Tổ hợp cao ốc, văn phòng và chung cư của Công ty Khang Hưng. Đồng thời, làm việc với một số doanh nghiệp và yêu cầu làm Bản cam kết tiến độ nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các dự án: Bệnh viện mắt Thái Thành Nam (dự án Bệnh viện mắt), Công ty TNHH Trường Thịnh (dự án trường mầm non và tiểu học Phước Nguyên), Công ty TNHH Tuấn Hùng (dự án khu nhà ở Tuấn Hùng).

2. Các hoạt động văn hóa – xã hội:

- Văn hóa - Thông tin: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và các loại hình văn hóa nghệ thuật thiết thực và phong phú, phục vụ kịp thời, hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và phát triển thể chất của nhân dân, thu hút đông đảo đối tượng tham gia và hưởng thụ; ban hành Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội; xét công nhận các cơ quan, đơn vị danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2013; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và thanh kiểm tra đối với các Trạm viễn thông, các dịch vụ game online, internet nhằm phát hiện và xử lý những thông tin, tài liệu có nội dung xấu, độc hại theo Chỉ thị 31-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

- Giáo dục: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TXU của Thành ủy Bà Rịa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND thành phố về hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, giáo việc và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố Bà Rịa; Tổ chức đánh giá công nhận sáng kiến cấp thành phố năm học 2013-2014. Kiểm tra chuyên môn và việc thực hiện chương trình Sữa học đường các cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Kiểm tra công tác y tế trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm các trường bán trú. Đến nay đã có 24/33 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 72,72 % (trong đó: trường Mầm non 8/10 trường, Tiểu học 8/13 trường và THCS 8/10 trường).

- Y tế: Tập trung chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biết lá các bệnh số xuất huyết, bệnh sởi, bệnh tay – chân – miệng, bệnh cúm A (H1N1), cúm A (H5N1), thực hiện tốt công tác tiêm phòng, không để xảy ra dịch; đã kiểm tra về an toàn VSTP 594 cơ sở, xử lý hành chính và nhắc nhở 119 cơ sở.

- Lao động-Thương binh và Xã hội: thẩm định và cho vay 178 dự án, với số vốn vay là 3,49 tỷ đồng, giải quyết và giới thiệu việc làm cho 1.812 lao động, đạt 48,57 % kế hoạch, trong đó có 1.121 lao động được tạo việc làm mới, đạt 53,38 % kế hoạch. Số hộ giảm nghèo là 251 hộ, đạt 62,75 % KH. Thực hiện trợ cấp ưu đãi, trợ cấp một lần, thăm hỏi tặng quà và trợ cấp tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng xã hội,... cho 30,58 nghìn lượt người với tổng kinh phí 20,56 tỷ đồng.

- Nội vụ: Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2013-2014; Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC năm 2014 đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường thuộc UBND Thành phố. Tổ chức Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014; Triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính được phê duyệt tại Quyết định 1698/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam thành phố tổ chức thành công cuộc bầu cử 55 trưởng khu phố, ấp nhiệm kỳ 2014 – 2016; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Cụm I các huyện, thành phố trong tỉnh năm 2013. Đồng thời, tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm I năm 2014 với thành phố Vũng Tàu và 2 huyện Tân Thành, huyện Long Điền.

- Cải cách thủ tục hành chính: Tổ chức Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014; Triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính được phê duyệt tại Quyết định 1698/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Bộ phận một cửa Thành phố đã nhận là 10.156 hồ sơ (trong đó, hồ sơ tồn chuyển sang: 1.204 hồ sơ ); đã giải quyết và giao trả cho công dân là 8.792 hồ sơ (đúng hẹn 8.695 hồ sơ, đạt 98,9%.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:

Duy trì lịch công tác tiếp dân của Chủ tịch và các Phó chủ tịch hàng tuần, đã tổ chức các cuộc họp, đồng thời chỉ đạo các ngành tổ chức đối thoại để giải quyết những đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Số đơn khiếu nại, tố cáo và đơn kiến nghị tăng 118 đơn so với cùng kỳ[2], đã giải quyết 231/354 đơn, đạt tỉ lệ 65,25% số đơn tiếp nhận, trong đó: 157 đơn dân nguyện (70 %); 68 đơn khiếu nại về đền bù (29 %); 06 đơn tranh chấp và đơn tố cáo (1,00 %). Phần lớn đơn thư đang giải quyết là những đơn kiến nghị và khiếu nại về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng. UBND Thành phố đã tiếp và đối thoại để giải quyết với 282 lượt công dân với 375 người (trong đó, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp 16 lượt với 39 người).

5. An ninh – Quốc phòng, TTANXH:

- Quốc phòng - An ninh:

Hoàn thành công tác giao quân đợt I/2014 đạt 100 % chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng; Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014; Thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng văn kiện chỉ đạo diễn tập A2 và diễn tập phòng không nhân dân của phường Phước Hưng, xã Tân Hưng; Tổng kết công tác đóng quân, canh phòng và công tác phối hợp giữa 2 lực lượng Công an – Quân sự  theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Duy trì công tác trực chiến, trực sẳn sàng chiến đấu, đặc biệt là theo dõi nắm bắt tình hình diển biến phức tạp trên Biển Đông, kịp thời ngăn ngừa những hành vi kích động biểu tình, gây mất an ninh trật tự, đảm bảo an toàn và hoạt động bình thường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

- Trật tự ATXH:

+ Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: xảy ra 90 vụ (so với cùng kỳ tăng 17 vụ);  Vi phạm pháp luật về môi trường: phát hiện 02 vụ / 02 đối tượng;  Vi phạm pháp luật về ma túy: phát hiện 27 vụ / 48 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ giảm 08 vụ / 08 đối tượng ).

+ Trật tự an toàn giao thông: xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 09 người, bị thương 38 người (giảm 23 vụ, giảm 05 người chết, giảm 43 người bị thương so với cùng kỳ).

6. Công tác phối hợp với UBMTTQVN:

Phối hợp với UBMTTQ Thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, tôn giáo, kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán; tuyên truyền vận động quần chúng, nhân dân tích cực lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ V và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII;  Tiếp tục tuyên truyền nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo”, đến nay đã vận động được số tiền 885,98 triệu đồng, đạt 63,28 % chỉ tiêu phấn đấu, trong đó: quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 442,33 triệu đồng và quỹ “Vì người nghèo” 443,64 triệu đồng. Tổ chức thành công cuộc bầu cử 55 trưởng khu phố, ấp nhiệm kỳ 2014 – 2016; phối hợp phát động cuộc vận động đóng góp “Vì hải đảo quê hương”.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Những mặt đạt được:

UBND Thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 thông qua việc phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch cho các ngành, các đơn vị, địa phương; ban hành Chỉ thị về điều hành thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014; ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng năm 2014. Duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc họp chuyên đề để kiểm tra kết quả thực hiện và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Đồng thời, ban hành chương trình công tác năm để chỉ đạo điều hành những công việc trọng tâm qua từng tháng, quý…

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2014 được thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tai nạn giao thông được kéo giảm so với cùng kỳ; Tổ chức  hội trại “Tòng quân” và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt I/2014. Các cơ quan đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đề ra. Thực hiện kịp thời các chế độ trợ cấp Tết cho cán bộ công nhân viên, các đối tượng chính sách. Tập trung chỉ đạo và xử lý kịp thời ổ dịch cúm gia cầm phát sinh trên địa bàn thành phố, ngăn chặn tình hình lây lan cho các địa phương khác.

2. Những mặt hạn chế:

Bên cạnh những mặt đạt được trên, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm cũng còn một số hạn chế:

- Một số chỉ tiêu thu ngân sách không đạt yêu cầu, thu tiền sử dụng đất không đảm bảo cân đối cho chi đầu tư. Nguồn vốn ngân sách tỉnh không đáp ứng được nhu cầu chi bồi thường một số dự án được ghi trong kế hoạch.

- Số đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng so với cùng kỳ, nguyên nhân do hiện nay trên địa bàn thành phố Bà Rịa đang triển khai thu hồi đất để thực hiện nhiều công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của tỉnh và của thành phố.

- Tình hình ANTT-ATXH được đảm bảo, phạm pháp hình sự giảm, tuy nhiên nạn trộm cắp vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp. Tình trạng thanh niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, vi phạm an toàn giao thông vẫn còn xảy ra trên địa bàn.

- Trong Quý 1/2014, UBND thành phố chưa thể triển khai việc đưa các đối tượng sử dụng ma túy vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc do phải có quyết định của Tòa án nhân dân cùng cấp, do đó làm tăng số đối tượng nghiện ma túy, dẫn đến tăng nguy cơ mất an ninh trật tự[3].

VI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014.

1. Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Hè – Thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ Đông - Xuân 2014 – 2015;  Chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện theo Phương án để chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai;  Đẩy nhanh tiến độ thi công và tổ chức khởi công các công trình đảm bảo giải ngân hết các nguồn trong kế hoạch năm 2014. Đồng thời, hoàn thành hồ sơ các dự án chuẩn bị đầu tư để khởi công mới trong năm 2015;  “Đề án công nhận thành phố Bà Rịa là Đô thị II” sau khi thông qua Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh, phối hợp sở Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý III/2014; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng, san lấp trái phép.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: ngày Thương binh Liệt sĩ 27/2, Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, thành lập QĐNDVN 22/12…và các sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Bà Bịa (nay là thành phố Bà Rịa), Hội nghị Cụm đô thị Miền Đông Nam bộ lần thứ IV – 2014 do thành phố đăng cai; Tổng kết năm học 2013 – 2014; tổ chức khai giảng năm học mới và triển khai Chương trình nhiệm vụ năm học 2014 – 2015; Tăng cường công tác phòng dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, nhất là bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết, … Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.; Tiếp tục thực hiện giải quyết các chính sách cho các đối tượng theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/TTg của Chính Phủ. Tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay và bồi vốn đối với các hộ thoát nghèo và làm kinh tế hộ gia đình có hiệu quả, thực hiện tốt chỉ tiêu thoát nghèo, giải quyết lao động, việc làm theo kế hoạch được giao.

3. Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình 4 Đề án “giảm” của HĐND tỉnh; Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra; Chỉ đạo triển khai diễn tập A2 và diễn tập phòng không nhân dân của phường Phước Hưng, xã Tân Hưng. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cho công tác tuyển quân 2015; Tập trung xác minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết đơn thư đúng theo pháp luật, tránh các trường hợp khiếu tố, khiếu nại vượt cấp, đông người ./.[1]- Khởi công mới 08 công trình: đường trục chính Tân Hưng giai đoạn 2, Cải tạo bờ Tây Sông Dinh, đường số 4 phường Kim Dinh, trường Mầm non phường Phước Hiệp, Khu Tái định cư cánh đồng Mắt Mèo, Trụ sở công an phường Phước Trung, Trụ sở công an phường Phước Hiệp, trụ sở Ban CHQS phường Phước Hiệp.

[2] Nguyên nhân do hiện nay trên địa bàn thành phố Bà Rịa đang triển khai thu hồi đất để thực hiện các công trình có nhiều hộ bị thu hồi đất như: Đường Hương lộ 10, Quốc lộ 56 – Tuyến tránh thành phố Bà Rịa, Mở rộng khu tái định cư Đông Quốc lộ 56, Đường trục chính Tân Hưng (giai đoạn 2), HTKT khu TĐC Công viên 30/4, HTKT khu TĐC phía Bắc Hương lộ 10,…

[3] Theo quy định từ ngày 01/01/2014, các đối tượng phát hiện sử dụng ma túy muốn đưa vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc phải có quyết định của Tòa án Nhân dân cùng cấp, nhưng đến nay chưa có văn bản thống nhất hướng dẫn thực hiện của các Bộ ngành liên quan, nên trong năm 2014 UBND thành phố chưa triển khai được nhiệm vụ này.

                                               

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa trong 6 tháng đầu năm 2014 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha