Dự thảo
Dự thảo báo cáo Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa trong 6 tháng đầu năm 2015 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 23/06/2015
Số lượt xem: 5328
góp ý: 24
Phạm vi điều chỉnh:
Dự thảo báo cáo Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa trong 6 tháng đầu năm 2015 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

         (Dự thảo)

                                                     BÁO CÁO

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa

trong 6 tháng đầu năm 2015 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành một số vấn đề trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2015:

Ngay từ đẩu năm, UBND thành phố đã chủ động và nhanh chóng triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2015: tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc; ban hành Chỉ thị về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách và đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và phối hợp tổ chức Chương trình khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015; Phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức ‘Hội trại Tòng quân” và giao quân đợt I/2015… Một số hoạt động nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng đầu năm như sau:

- Về các hoạt động phục vụ Tết: UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện các biện pháp đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết; tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống gian lận thương mại, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; thực hiện chỉnh trang và tổng vệ sinh môi trường đô thị; tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nỗ, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa từ nguồn vận động các doanh nghiệp hỗ trợ; Phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Khai hội Văn hóa - Du lịch năm 2015; trợ cấp Tết cho các đối tượng là 11,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố là 6,3 tỷ đồng.

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm A(H5N1), A(H7N9) và A(H8N10). Phát hiện và kịp thời xử lý 01 ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Kim Dinh. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm từ động vật; Triển khai phương án phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2015.

- Duy trì các cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản, cuộc họp chuyên đề để rà soát tiến độ triển khai các dự án và chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đền bù và tổ chức chi trả đền bù cho các hộ dân để triển khai các công trình trọng điểm trong kế hoạch năm 2015.

- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Phối hợp với các Tổ thẩm định của tỉnh để thẩm định, nghiệm thu các tiêu chí theo đề án xây dựng nông thôn mới của 02 xã Long Phước và Tân Hưng, đến nay xã Long Phước đạt 16/19 tiêu chí, xã Tân Hưng đạt 13/19 tiêu chí. Xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp trên địa bàn 03 xã.

- Triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sử dụng đất có nguồn gốc đất quốc phòng; Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 05 vụ/ 05 đối tượng vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai; 10 vụ / 11 đối tượng vi phạm về lĩnh vực môi trường.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị trên địa bàn đã đến hạn cho phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Trình Sở xây dựng thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch và Quy định quản lý quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Bà Rịa đến năm 2025.

- Triển khai kế hoạch phát lệnh gọi nhập ngũ và hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt I/2015 đạt 100 % chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng; Tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2015 tạo không khí ấm áp nghĩa tình và động viên thanh niên an tâm hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ.

2. Ban hành các văn bản của UBND Thành phố:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, UBND Thành phố đã ban hành 4.994 văn bản, trong đó có 07 văn bản quy phạm pháp luật (06 quyết định và 01 chỉ thị), 4.987 văn bản cá biệt như: quyết định, công văn, tờ trình, thông báo…  Văn phòng HĐND và UBND Thành phố đã thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 1.641 phiếu chuyển và các thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG.

a.     Về phát triển kinh tế:

1. Kinh doanh Thương mại – dịch vụ: Tổng doanh thu dịch vụ - thương mại 4.399,8 tỷ đồng, đạt 50,27% kế hoạch năm, so với thực hiện cùng kỳ tăng 15,72%. Trong đó doanh thu thương mại 2.462,8 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ là 1.937 tỷ đồng.

2. Sản xuất Công nghiệp - TTCN: Trên địa bàn thành phố có 808 cơ sở sản xuất CN-TTCN, giải quyết việc làm cho 2.745 lao động. Giá trị sản xuất là 1.102,1 tỷ đồng, đạt 50,0% kế hoạch năm, so cùng kỳ năm trước tăng 3,62%.

3. Sản xuất Nông nghiệp - Ngư nghiệp - Diêm nghiệp: Giá trị sản xuất 183,89 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch năm, tăng 5,34% so với cùng kỳ. Vụ Đông - Xuân: toàn thành phố gieo trồng được 1.143,5 ha, đạt 130,7% so kế hoạch, đạt 102,1% so thực hiện cùng kỳ; Năng suất các loại cây trồng đều đạt và vượt so với kế hoạch; Vụ Hè - Thu: đã gieo trồng được 1.728 ha đạt 100% kế hoạch, bằng 99% so với cùng kỳ.

4. Quản lý Ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 141,2 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách là 260,4 tỷ đồng, đạt 47,7% kế hoạch năm. Thực hiện chi trợ cấp Tết năm 2015 cho các đối tượng là 11,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trợ cấp 5 tỷ đồng, ngân sách thành phố trợ cấp 6,3 tỷ đồng.

5. Đầu tư xây dựng: Hoàn thành công tác giải ngân vốn các công trình đầu tư trong năm 2014 và triển khai 208 công trình trong kế hoạch năm 2015 (trong đó: 44 công trìnhchuyển tiếp, 125 công trình khởi công mới). 6 tháng đầu năm đã hoàn thành đưa vào sử dụng 39 công trình. Đến nay, các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư đã giải ngân là 108,3 / 387 tỷ đồng, đạt 28 % kế hoạch; các công trình do UBND Thành phố quyết định đầu tư giải ngân 75,2 / 163,1 tỷ đồng, đạt 46,1% kế hoạch.

6. Quản lý đô thị: Thông qua kế hoạch thu hút đầu tư phát triển, quy hoạch và quản lý đô thị, để đến năm 2020, cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I; Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị trên địa bàn đã đến hạn cho phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trình sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh Quy chế quản lý Kiến trúc Quy hoạch và Quy định quản lý Quy hoạch 1/10.000 đến năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm đã cấp 149 giấy phép xây dựng nhà ở dân cư và 359 chứng chỉ quy hoạch; thu gom và xử lý 28,31 tấn rác thải.

7. Công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng: Trong 06 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 27 dự án[1]. Hiện nay, UBND thành phố đã phê duyệt kinh phí bồi thường tạm cho 05 dự án, họp Hội đồng thông qua phương án bồi thường 10 dự án[2], đã kiểm kê và đang lập phương án: 10 dự án.

8. Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Đã cấp 83 giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân; triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sử dụng đất có nguồn gốc đất quốc phòng; Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 10 vụ / 11 đối tượng vi phạm về lĩnh vực môi trường (so với cùng kỳ tăng 08 vụ / 09 đối tượng).

9. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại: 6 tháng đầu năm thành phố  tiếp 169 lượt công dân với 248 người (trong đó Thường trực UBND thành phố tiếp 10 lượt với 11 người). Đã giải quyết 199/293 đơn, đạt 67,9% số đơn tiếp nhận. Phần lớn đơn thư đang giải quyết là những đơn kiến nghị, khiếu nại về lĩnh vực đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng do đang triển khai các dự án.

b. Các mục tiêu về xã hội:

1. Về Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TXU của Thành ủy Bà Rịa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Có 10/11 xã, phường đạt chuẩn phổ cập THCS đúng độ tuổi (trừ xã Long Phước); có 328 học sinh đạt các giải thi cấp tỉnh (giải toán trên máy tính cầm tay Casio; học sinh giỏi lớp 9; thi Olympic tiếng Anh trên internet và thi giải toán trên internet); Trường Tiểu học Trường Sơn và Trường MN Họa Mi duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm.

2. Văn hóa và Thông tin: tổ chức sôi động, phong phú nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, thu hút đông đảo đối tượng tham gia và hưởng thụ nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Tổ chức Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa và Khai hội Văn hóa Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2015, thu hút 3,1 triệu lượt người tham gia, đạt mức hưởng thụ văn hóa là 31 lần / người, đạt 50% KH năm.

3. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân:  Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế đã đề ra, tiến hành khám và chữa bệnh cho 66,3 nghìn lượt người. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống một số bệnh đối với cộng đồng; Thường xuyên thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 653 cơ sở, phát hiện 154 cơ sở vi phạm, đã tiến hành xử lý theo quy định.

4. Lao động, Thương binh và Xã hội:  Khảo sát hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết xuống cấp; trợ cấp ưu đãi, trợ cấp một lần; thăm tặng quà, trợ cấp tiền tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... cho 36,8 nghìn lượt đối tượng, kinh phí là 25,2 tỷ đồng. Phê duyệt và cho vay 154 dự án với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng từ các nguồn vốn giải quyết việc làm cho 154 lao động; giới thiệu việc làm 1.755 lao động, đạt 41 % kế hoạch, trong đó số lao động được tạo việc làm mới là 907 lao động, đạt 43 % kế hoạch. Trong 06 tháng đầu năm, số hộ giảm nghèo trên địa bàn thành phố theo chuẩn tỉnh là 55 hộ / 226 khẩu, đạt 92 % KH tỉnh và 55% kế hoạch phấn đấu của thành phố. Số hộ nghèo còn lại đến nay là 151/430 khẩu, tỷ lệ 0,59 %.

5. Nội vụ: đề nghị tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Bà Rịa. Tổ chức thi tuyển công chức hành chính và công chức xã, phường; rà soát và triển khai kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng CB,CC năm 2015.

- Công tác cải cách hành chính: Triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định số 2638/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2015; Kế hoạch khảo sát, điều tra lấy ý kiến đánh giá của người dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

- Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính: tổng số hồ sơ nhận là 12.103 hồ sơ, tổng số hồ sơ giải quyết trả cho công dân là 12.122 hồ sơ, trong đó đúng hẹn: 11.809 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,42%; hồ sơ trễ hẹn: 313 hồ sơ chiếm 2,58%.

c. An ninh - Quốc phòng:

- Công tác an ninh, TTATXH: tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cao điểm trong dịp lễ, tết và Đại hội Đảng bộ các cấp. Triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, có 92 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (tăng 02 vụ so với cùng kỳ, trong phạm pháp hình sự tăng 06 vụ), điều tra làm rõ đạt tỷ lệ  83,7%; tội phạm tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy 19 vụ (giảm 08 vụ so với cùng kỳ); Về trật tự an toàn giao thông: xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 41 người (so với cùng kỳ tăng 01 vụ, tăng 03 người chết và 03 người bị thương).

- Công tác quốc phòng: Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm. Xây dựng Kế hoạch tác chiến phòng thủ chuyên ngành phòng không, pháo binh, công binh, quân báo - trinh sát và Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát quân sự trong các ngày lễ, Tết. Tổ chức Hội trại Tòng quân và giao quân đợt I/2015 đạt 100% quân số theo chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức thăm hỏi chiến sĩ mới đang huấn luyện tại các đơn vị.

- Công tác PCCC: Triển khai kế hoạch công tác PCCC và CNCH năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm không xảy ra cháy lớn; xảy ra 23 vụ cháy nhỏ (gồm 18 vụ cháy cỏ, 01 vụ cháy tại công ty, 01 vụ tại Bệnh viện Bà Rịa, 02 vụ cháy nhà và 01 vụ cháy chòi lá).

5. Công tác phối hợp với UBMTTQVN:

Phối hợp với UBMTTQ Thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, tôn giáo, kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp Tết, các đoàn thể, mặt trận không ngừng nâng cao vai trò trong phối hợp và thống nhất hành động, đặc biệt là việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực đã khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, cùng với các cấp ủy Đảng, Chính quyền thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương như: tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo; tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ  các cấp; Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo”, đến nay đã vận động được số tiền 1,62 tỷ đồng/ /1,40 tỳ đồng, đạt tỷ lệ 115,98%, giới thiệu cho 11 doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời 11 Mẹ Việt Nam anh hùng, với mỗi tháng 2.000.000 đồng.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

UBND Thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 thông qua việc phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch cho các ngành, các đơn vị, địa phương; ban hành Chỉ thị về điều hành thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng năm 2015. Duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc họp chuyên đề để kiểm tra kết quả thực hiện và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Đồng thời, ban hành chương trình công tác năm để chỉ đạo điều hành những công việc trọng tâm qua từng tháng, quý…

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2015 được thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; Tổ chức  hội trại “Tòng quân” và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt I/2015. Các cơ quan đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đề ra. Thực hiện kịp thời các chế độ trợ cấp Tết cho cán bộ công nhân viên, các đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm 2015 còn một số hạn chế  như: Công tác giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt thấp so với kế hoạch năm; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, so với cùng kỳ phạm pháp hình sự tăng 06 vụ; tai nạn giao thông tăng 01 vụ, tăng 03 người chết và tăng 03 người bị thương.

 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015:

1. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và thu, chi ngân sách năm 2016; Tiếp tục hoàn chỉnh  kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách thành phố; Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn thành phố Bà Rịa từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; Xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thông qua kế hoạch thu hút đầu tư phát triển, quy hoạch và quản lý đô thị, để đến năm 2020, thành phố Bà Rịa cơ bản trở thành đô thị loại I; Phê duyệt Điều lệ quản lý quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Bà Rịa tầm nhìn đến năm 2025; Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn; Tập trung các giải pháp thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 02 xã Long Phước và Tân Hưng, đẩy nhanh tiến độ để xã Long Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015; Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Hè - Thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ Đông - Xuân 2015 – 2016; Chủ động xây dựng Phương án phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; Triển khai đền bù và khởi công dự án cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Hòa Long; Đẩy nhanh tiến độ thi công và tổ chức khởi công các công trình đảm bảo giải ngân hết các nguồn trong kế hoạch năm 2015. Đồng thời, hoàn thành hồ sơ các dự án chuẩn bị đầu tư để khởi công mới trong năm 2016;  Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng, san lấp trái phép; Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Bà Rịa 05 năm kỳ cuối 2016 – 2020.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, thành lập QĐNDVN 22/12…; Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Tổng kết năm học 2014 – 2015; tổ chức khai giảng năm học mới và triển khai Chương trình nhiệm vụ năm học 2015 – 2016; Tăng cường công tác phòng dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, nhất là bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết, … Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.; Tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay và bồi vốn đối với các hộ thoát nghèo và làm kinh tế hộ gia đình có hiệu quả, thực hiện tốt chỉ tiêu thoát nghèo, giải quyết lao động, việc làm theo kế hoạch được giao.

3. Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại Hội Đảng bộ thành phố tiến tới Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra; Chỉ đạo triển khai diễn tập A2 và diễn tập phòng không nhân dân của phường Long Tâm và phường Phước Nguyên; Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cho công tác tuyển quân 2016; Tập trung xác minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết đơn thư đúng theo pháp luật, tránh các trường hợp khiếu tố, khiếu nại vượt cấp, đông người./.[1] Gồm 22 dự án năm 2014 chuyển sang, 05 dự án thực hiện trong năm 2015.            

[2] Gồm 05 dự án đã họp năm 2014 và 05 dự án họp trong năm 2015.

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo báo cáo Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa trong 6 tháng đầu năm 2015 và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha