Dự thảo
Dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 23/06/2015
Số lượt xem: 5540
góp ý: 46
Phạm vi điều chỉnh:
Dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

        (Dự thảo)

    BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

 

A. Một số nhiệm vụ chủ yếu về công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm 2015:

I. Các chỉ tiêu kinh tế:

1. Dịch vụ - Thương mại:

Tổng doanh thu dịch vụ - thương mại 4.399,8 tỷ đồng, đạt 50,27% kế hoạch năm, so với thực hiện cùng kỳ 15,72%. Trong đó doanh thu thương mại 2.462,8 tỷ đồng, đạt 50,25 kế hoạch năm; doanh thu dịch vụ là 1.937 tỷ đồng, đạt 50,3% kế hoạch năm. Trên địa bàn thành phố có 3.733 cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và giải quyết việc làm cho 7.274 lao động.

Tình hình kinh doanh mua bán trong 6 tháng đầu năm tăng vào những dịp nghỉ lễ nghỉ dài ngày như: Tết Nguyên đán Ất Mùi, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5,…hàng hóa kinh doanh dồi dào phong phú, đáp ứng tốt cho nhu cầu trao đổi, mua, bán hàng hóa của nhân dân trên địa bàn cũng như khách du lịch.

Thực hiện kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng, niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, các tiểu thương kinh doanh trong các chợ trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng hàng gian, hàng giả và giá cả các mặt hàng tăng đột biến trong dịp lễ, Tết.

Triển khai xây dựng 63 ô sạp tại chợ Bà Rịa theo Đề án chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn II. Xây dựng phương án mua tài sản chợ Kim Hải theo chủ trương của UBND tỉnh. Thực hiện củng cố mô hình chợ đêm tại Trung tâm Thương mại Bà Rịa.

2. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp:

Trên địa bàn thành phố có 808 cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho 2.745 lao động. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành 1.528,4 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 8,05%; theo giá so sánh 1.102,1 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch năm, so cùng kỳ năm trước tăng 3,62%.

3. Nông nghiệp – Ngư nghiệp – Diêm nghiệp:

Giá trị sản xuất nông – ngư nghiệp tính theo giá hiện hành 200,39 tỷ đồng, đạt 55,7% kế hoạch năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ; theo giá so sánh 183,89 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch năm, tăng 5,34% so với cùng kỳ.

Tình tình sản xuất vụ Đông - Xuân: toàn thành phố gieo trồng được 1.143,5 ha, đạt 130,7% so kế hoạch, bằng 102,1% so thực hiện cùng kỳ. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch, chủ yếu là tăng diện tích cây lúa do nông dân tận dụng nguồn nước bơm tưới tại xã Hòa Long và xã Long Phước. Năng suất các loại cây trồng đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tình tình sản xuất vụ Hè Thu: ước thực hiện gieo trồng được 1.728 ha đạt 100% kế hoạch, bằng 99% so với cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm: phối hợp Trạm Thú y và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra các lò giết mổ, các điểm trung chuyển và kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm. Triển khai thực hiện phun thuốc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Triển khai công tác tiêm phòng vaccine cúm gia cầm, tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc và phòng bệnh heo tai xanh đợt 1 năm 2015.

Phối hợp với các Tổ thẩm định của tỉnh để thẩm định, nghiệm thu các tiêu chí đã đạt theo đề án xây dựng nông thôn mới của 02 xã Long Phước và Tân Hưng. Điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới xã Long Phước và Tân Hưng, xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp trên địa bàn 03 xã.

Triển khai kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” năm 2015.

4. Ngân sách:

- Tổ chức Hội nghị phân giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc; ban hành Chỉ thị về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 141,2 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch năm.

- Tổng chi ngân sách là 260,4 tỷ đồng, đạt 47,7% kế hoạch năm (trong đó thành phố chi 220,6 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch năm).

- Thực hiện chi trợ cấp tết năm 2015 cho các đối tượng là 11,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trợ cấp 5 tỷ đồng, ngân sách thành phố trợ cấp 6,3 tỷ đồng.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ việc tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ V; xây dựng và tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2015.

- Xây dựng Chương trình triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. Thực hiện tạm giữ lại 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị sử dụng ngân sách cấp thành phố và các phường[1].

5. Xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành công tác giải ngân vốn các công trình đầu tư trong năm 2014 như sau: các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư có giá trị giải ngân là 579,0 / 584,6 tỷ đồng, đạt 99 % kế hoạch năm 2014; các công trình do UBND Thành phố quyết định đầu tư có giá trị giải ngân 143,5 / 187,0 tỷ đồng, đạt 76,7% kế hoạch năm 2014.

- Thực hiện giải ngân vốn các công trình trong kế hoạch năm 2015: các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư có giá trị giải ngân là 108,3 / 387 tỷ đồng, đạt 28 % kế hoạch; các công trình do UBND Thành phố quyết định đầu tư có giá trị giải ngân 75,2 / 163,1 tỷ đồng, đạt 46,1% kế hoạch.

6. Quản lý đô thị:

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị trên địa bàn đã đến hạn cho phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Trình Sở xây dựng thẩm định, UBND Tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch trên địa bàn thành phố.

- Trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Quy định quản lý quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Bà Rịa đến năm 2025.

- Giới thiệu thỏa thuận địa điểm trạm biến áp và trạm đóng, mở điện 22Kv dự án ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế giai đoạn II.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và giao thông đường bộ[2]. Thực hiện cấp 149 giấy phép xây dựng nhà ở dân cư và 359 chứng chỉ quy hoạch.

- Thực hiện tổng vệ sinh toàn bộ khu vực đường phố nội ô và thu gom hết các rác thải ở các phường xã và những nơi công cộng; thực hiện trang trí đèn, hoa tại các trục đường chính trên địa bàn trong dịp lễ, tết.

- Tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông 2015 và Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015. Kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải, Ban ATGT tỉnh xử lý đảm bảo trật tự ATGT khu vực vòng xoay Vũng Vằn và lắp đặt dảy phân cách mền đường Võ Văn Kiệt.

7. Bồi thường giải phóng mặt bằng:

Trong 06 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 27 dự án[3]. Hiện nay, UBND thành phố đã phê duyệt kinh phí bồi thường tạm cho 05 dự án, họp Hội đồng thông qua phương án bồi thường 10 dự án[4], đã kiểm kê và đang lập phương án: 10 dự án.

8. Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp nhận 9.261 thủ tục hành chính về tài nguyên - môi trường, đã giải quyết 7.615 hồ sơ, tiếp tục xem xét giải quyết 1.646 hồ sơ (trong đó có 236 hồ sơ trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 3,1%); cấp 83 giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 10 vụ / 11 đối tượng vi phạm về lĩnh vực môi trường (so với cùng kỳ tăng 08 vụ / 09 đối tượng).

 9. Công tác thanh tra - tư pháp, tiếp dân:

- Kiểm tra hồ sơ chính sách trên địa bàn xã Long Phước theo Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND thành phố.

- Trong kỳ tiếp 169 lượt công dân với 248 người (trong đó Thường trực UBND thành phố tiếp 10 lượt với 11 người). Tập trung xác minh các đơn thư kiến nghị và khiếu nại, tố cáo đang thụ lý, xem xét giải quyết các đơn thư kiến nghị và khiếu nại, tố cáo  mới phát sinh. Trong kỳ đã giải quyết 199/293 đơn, đạt 67,9% số đơn tiếp nhận. Phần lớn đơn thư đang giải quyết là những đơn kiến nghị, khiếu nại về lĩnh vực đất đai và về lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Thực hiện cấp 429 hồ sơ đăng ký khai sinh, 169 hồ sơ đăng ký kết hôn, 124 hồ sơ chứng tử.

- Về công tác hòa giải: Tổng số vụ hòa giải ở các phường xã là 50 vụ, thực hiện hòa giải 37 vụ, đã hòa giải thành 22 vụ, đạt tỷ lệ 59%.

II. Các mục tiêu về xã hội:

1. Về Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TXU của Thành ủy Bà Rịa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND thành phố Bà Rịa về hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi năm 2014 của các phường, xã, kết quả 11/11 phường xã đạt chuẩn phổ cập THCS và 10/11 phường xã đạt chuẩn[5]. Đề nghị công nhận trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường Tiểu học Trường Sơn, Trường MN Họa Mi duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm.

Kết thúc năm học 2014-2015 với kết quả giáo dục nổi bật trên địa bàn thành phố như: Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Casio cấp tỉnh đạt 19 giải, cấp toàn quốc đạt 02 giải; học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 59 giải; học sinh thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh trên internet đạt 174 giải, cấp toàn quốc đạt 21 giải; thi giải toán trên internet cấp tỉnh đạt 76 giải, cấp toàn quốc: đạt 04 giải; 01 học sinh tiểu học đạt giải “Tài năng tiếng Anh” cấp quốc gia.

2. Văn hóa và Thông tin:

Tổ chức, thực hiện phong phú hoạt động thông tin tuyên truyền; văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ, khai hội Văn hóa- Du lịch tỉnh; kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Bà Rịa, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa và biểu diễn nghệ thuật Khai hội…; thu hút đông đảo đối tượng tham gia, tham quan và hưởng thụ.

Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; khu phố, ấp văn hóa; xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa làm nền tảng thúc đẩy và nâng cao chất lượng thành phố văn hóa phát triển bền vững.

Trong 06 tháng đầu năm, hoạt động Văn hóa và Thông tin thành phố thu hút 3,1 triệu lượt người tham gia, đạt bình quân mức hưởng thụ văn hóa là 31 lần/ 6 tháng.

3. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế đã đề ra, tiến hành khám và chữa bệnh cho 66,3 nghìn lượt người. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống một số bệnh đối với cộng đồng. Trong kỳ xử lý 01 ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Kim Dinh.

Thường xuyên thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán 2015, qua kiểm tra 653 cơ sở, phát hiện 154 cơ sở vi phạm, đã tiến hành xử lý theo quy định.

Thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng. Thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng đợt I/2015.

Thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 cho 03 trạm y tế chưa đạt chuẩn; rà soát, có kế hoạch trang bị bổ sung các các trạm y tế chưa đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chí mới.

4. Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đền thờ liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày giải phóng Bà Rịa, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo 2015. Khảo sát hỗ trợ sửa chữa đối với những nhà Đại đoàn kết xuống cấp; cấp kinh phí trợ cấp tết cho hộ nghèo, giải quyết cho các hộ nghèo và cận nghèo vay vốn với tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng; cấp bổ sung và điều chỉnh thẻ Bảo hiểm y tế cho 13,9 nghìn người nghèo. Trong 06 tháng đầu năm, số hộ nghèo trên địa bàn thành phố theo chuẩn tỉnh là 55 hộ / 226 khẩu, đạt 55% kế hoạch[6].

- Thực hiện chính sách về lao động: tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015. Triển khai thông tin về việc tuyển lao đông đi làm việc ở nước ngoài cho các đối tượng là người lao động có nhu cầu. Phê duyệt và cho vay 325 dự án với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng từ nguồn vốn thu hồi của Trung ương và ngân sách tỉnh để giải quyết việc làm cho 360 lao động. Trong kỳ đã giới thiệu việc làm 2.213 lao động, đạt 51,5 % kế hoạch, trong đó số lao động được tạo việc làm mới là 1.153 lao động, đạt 54,9 % kế hoạch.

 - Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em; Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Triển khai phẫu thuật cho trẻ bị sứt môi khe hở hàm ếch về bệnh viện Răng hàm mặt TW thành phố HCM để phẩu thuật; rà soát lập danh sách trẻ em bị dị tật tim, tàn tật vận động và danh sách thống kê bổ sung trẻ khiếm thị - khuyết tật trí tuệ bại liệt trên địa bàn thành phố Bà Rịa để báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhằm thực hiện khám sàng lọc.

- Thực hiện trợ cấp ưu đãi, trợ cấp một lần cho đối tượng chính sách; thăm tặng quà, trợ cấp tiền tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... cho 36,8 nghìn lượt đối tượng với tổng kinh phí là 25,2 tỷ đồng.

5. Nội vụ:

- Công tác quản lý CBCCVC: trình tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Bà Rịa. Hoàn thành công tác thi tuyển công chức hành chính và công chức xã, phường.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: đăng ký đào tạo bồi dưỡng công chức hành chính theo quy hoạch năm; thống kê thực trạng trình độ CBCC năm 2014; tiếp tục rà soát, tổng hợp và triển khai kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng năm.

- Công tác cải cách hành chính: Thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm theo kế hoạch. Triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính được phê duyệt tại Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh. Ban hành Kế hoạch khảo sát, điều tra lấy ý kiến đánh giá của người dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

- Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính thành phố: tổng số hồ sơ nhận là 12.103 hồ sơ, tổng số hồ sơ giải quyết trả cho công dân là 12.122 hồ sơ, trong đó đúng hẹn: 11.809 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,42%; hồ sơ trễ hẹn: 313 hồ sơ chiếm 2,58%. Phối hợp với Bưu điện Bà Rịa triển khai thực hiện dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ yêu cầu cho tổ chức, cá nhân; kết quả đã chuyển trả 34 hồ sơ cho tổ chức và cá nhân. Phối hợp với cơ quan Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu triển khai cung cấp dịch vụ nhắn tin dịch vụ công cho người dân (thông báo tình trạng xử lý hồ sơ cho người dân) và tin nhắn điều hành nội bộ của UBND thành phố Bà Rịa.

- Công tác thi đua khen thưởng: Xét khen thưởng các danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua cụm I - năm 2014; ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2015. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015; tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam và giải phóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

6. An ninh – Quốc phòng:

- Công tác đảm bảo an ninh, trật tự: chủ động nắm tình hình, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ,  đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động trong dịp lễ, tết và Đại hội Đảng bộ thành phố. Triển khai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ các hộ kinh doanh cá thể tại các chợ trên địa bàn.

Tình hình phòng chống tội phạm và tai nạn giao thông:

+ Xảy ra 92 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (tăng 02 vụ so với cùng kỳ), điều tra làm rõ 77 vụ / 174 đối tượng, đạt 83,7%  số vụ vi phạm; trong đó tội phạm hình sự xảy ra 67 vụ (tăng 06 vụ so với cùng kỳ), điều tra làm rõ 53 vụ , bắt 89 đối tượng, đạt 79,1%.

+ Phát hiện và bắt giữ 19 vụ / 40 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (phát hiện ít hơn 08 vụ / 09 đối tượng so với cùng kỳ); tiến hành xử phạt hành chính 14 vụ / 33 đối tượng.

+ Về trật tự an toàn giao thông: xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 41 người (so với cùng kỳ tăng 01 vụ, tăng 03 người chết và tăng 03 người bị thương).

- Công tác phòng cháy chữa cháy: Phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy mùa khô 2015. Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra rừng và phòng chống cháy rừng. Trong kỳ xảy ra 23 vụ cháy, không có thiệt hại lớn về người và tài sản.

- Công tác quốc phòng: duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm. Lực lượng dân quân, dân phòng tổ chức tuần tra canh gác, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội. Xây dựng Kế hoạch tác chiến phòng thủ chuyên ngành Phòng không, pháo binh, Công binh, Quân báo - Trinh sát và Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát quân sự trong các ngày lễ, Tết. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đón tiếp quân nhân xuất ngũ đợt I năm 2015 và đăng ký vào ngạch dự bị địa phương. Tổ chức Hội trại Tòng quân và giao quân đợt I/2015 đạt 100% quân số theo chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức thăm hỏi chiến sĩ mới đang huấn luyện tại các đơn vị.

III. Nhận xét, đánh giá:

UBND Thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh và HĐND thành phố giao, qua đó đa số các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt so với kế hoạch đề ra, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 2015 đa dạng phong phú, đảm bảo phục vụ nhân dân đón tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm 2015 còn một số hạn chế  như: Công tác giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt thấp so với kế hoạch năm; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, so với cùng kỳ phạm pháp hình sự tăng 06 vụ; tai nạn giao thông tăng 01 vụ, tăng 03 người chết và tăng 03 người bị thương.

B. Một số nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015:

I. Các chỉ tiêu kinh tế:

1. Ngành Dịch vụ - Thương mại:

Dự kiến tổng doanh thu dịch vụ - thương mại đạt 4.400,1 tỷ đồng, trong đó thương mại đạt 2.462,9 tỷ đồng, dịch vụ đạt 1.937,1 tỷ đồng.

Tiếp tục đầu tư sửa chữa nâng cấp những ô sạp tại khu vực tươi sống chợ Bà Rịa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn II.

2. Ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

 Dự kiến tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành 1.503,8 tỷ đồng, theo giá so sánh 1.098,4 tỷ đồng.

Điều tra, tổng hợp các cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn có nhu cầu hỗ trợ về công nghệ sản xuất, logo, quảng bá sản phẩm,… đề xuất tham gia chương trình hỗ trợ khuyến công năm 2015.

Triển khai đền bù và khởi công dự án cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Hòa Long.

3. Ngành nông nghiệp:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu 2015; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2015, vụ Đông Xuân 2015 – 2016. Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch vườn cây lâu năm. Kiểm tra chăm sóc bảo vệ cây trồng trong đợt phát động Tết trồng cây 19/5/2015 và những năm trước trên địa bàn thành phố. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống lụt bão và quản lý đê điều. Chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để phòng chống và khắc phục hậu quả lụt bão có thể xảy ra trong mùa mưa bão, để đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Thực hiện kiểm tra tình hình an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão. Tiếp tục thực hiện kiên cố hoá các tuyến mương trên địa bàn xã Hoà Long, Long Phước theo chương trình nông thôn mới.

Tập trung các giải pháp thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 02 xã Long Phước và Tân Hưng, đẩy nhanh tiến độ để xã Long Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra vệ sinh thú ý, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật. Triển khai Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt II/2015; thực hiện phun thuốc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

4. Quản lý về tài chính:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 119,0 tỷ đồng; tổng chi ngân sách là 296 tỷ đồng. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và thu, chi ngân sách năm 2016. Tổ chức điều hành ngân sách, đặc biệt đối với nguồn chi ngân sách đảm bảo theo kế hoạch năm.

Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn thành phố Bà Rịa từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2016.

Xây dựng Kế hoạch tiết kiệm chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã trực thuộc.

5. Xây dựng cơ bản:

Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để khởi công các công trình trong kế hoạch năm 2015. Hoàn thành hồ sơ các dự án chuẩn bị đầu tư để thực hiện khởi công mới trong năm 2015. Điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư 6 tháng cuối năm, thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Triển khai việc sửa chữa, chống xuống cấp các trường học cho năm học mới 2015-2016.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách thành phố.

6. Quản lý đô thị:

Thông qua kế hoạch thu hút đầu tư phát triển, quy hoạch và quản lý đô thị, để đến năm 2020, thành phố Bà Rịa cơ bản trở thành đô thị loại I.

Phê duyệt Điều lệ quản lý quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Bà Rịa tầm nhìn đến năm 2025. Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư nông thôn mới xã Tân Hưng.

Phối hợp với Sở Công thương triển khai ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế giai đoạn 2. Triển khai Chương trình di dời các nghĩa địa mộ còn lại ra khỏi nội ô thành phố giai đoạn 2012 – 2015.

Tiếp tục tuần tra, kiểm tra nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm an toàn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng, san lấp trái phép.

Công khai hóa các quy hoạch được duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về quản lý đô thị, thực hiện quy chế quản lý công trình trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép và lấn chiếm đất công.

7. Bồi thường giải phóng mặt bằng:

Tổ chức tố công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện kiểm kê 02 dự án; lập phương án bồi thường 07 dự án; phê duyệt kinh phí bồi thường 14 dự án. Thực hiện cưỡng chế 05 dự án đã hoàn thành các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng[7]. Tập trung khảo sát giá đất các dự án còn lại

8. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:

Cấp giấy CNQSD đất cho các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc đất quốc phòng đã có chủ trương. Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với các nội dung đã đăng ký. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016; lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường kiểm tra về môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm đúng theo quy định. Triển khai công tác xây dựng bảng giá các loại đất năm 2016 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

9. Công tác thanh tra, tư pháp và giải quyết khiếu nại tố cáo:

Tập trung xác minh các đơn thư khiếu nại tố cáo đang thụ lý, xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại mới phát sinh, xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng kéo dài. Thường xuyên tiếp công dân nhằm giải quyết đơn thư khiếu tố đúng theo pháp luật, hạn chế các trường hợp khiếu tố vượt cấp. Triển khai các hoạt động phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Thường xuyên đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý theo hướng thiết thực, hiệu quả.

II. Các mục tiêu xã hội:

1. Về Giáo dục:

Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo Nghị quyết 05-NQ/TXU, ngày 21/11/2011 của Thành uỷ Bà Rịa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và các Đề án, chương trình đã ban hành kèm theo. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. Tổ chức tuyển sinh và tổ chức tựu trường, và khai giảng các cấp học năm học mới 2015-2016.

Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập THCS đúng độ tuổi. Tổ chức xét tốt nghiệp Bổ túc THCS  lần 2 năm 2015. Tổng kết chương trình sữa học đường năm 2015.

2. Văn hoá, thông tin và thể thao:

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, hoạt động hè; 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày thành lập QĐNDVN 22/12; tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Duy trì thường xuyên các hoạt động tại Trung tâm VHTT-TT, thư viện, sân vận động, nhà thi đấu thành phố và Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã, phường; mở các lớp năng khiếu nghệ thuật, thể thao hè; phối hợp tổ chức hội thi kể chuyện sách, vẽ tranh, hội thao hè…

Thành lập đoàn kiểm tra thẩm định xét đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2012 - 2015”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 2014 - 2015”; chỉ đạo, hướng dẫn xã, phường tổ chức tốt ngày gia đình Việt Nam 28/6; tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động, dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

Tổng kết “Chương trình nâng cao chất lượng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường”. “Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa” và “Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 – 2015.

3. Y tế:

Tiếp tục tăng cường công tác điều tra, giám sát dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, nhất là dịch sốt xuất huyết, các loại cúm A, bệnh tay chân miệng,… Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Triển khai kế hoạch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt II năm 2015. Tổng kết Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới Y tế cơ sở giai đoạn 2010 – 2015 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 cho 03 trạm y tế chưa đạt chuẩn; rà soát, có kế hoạch bổ sung các các trạm y tế chưa đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chí mới. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1/2016.

4. Nội vụ:

- Tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016.

- Tiếp tục triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả  cải cách hành chính; tổ chức chấm điểm, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015. Tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2015. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến người dân và đề ra giải pháp chấn chỉnh phù hợp. Xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Triển khai thêm thủ tục trích lục sơ đồ vị trí đất và mở rộng một số thủ tục cấp phép xây dựng để giải quyết hồ sơ hành chính qua mạng Internet. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với thanh tra, kiểm tra công vụ. Củng cố Bộ phận một cửa thành phố Bà Rịa theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức rà soát các chỉ tiêu thi đua chuẩn bị xét thi đua cụm I năm 2015. Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Thành phố Bà Rịa cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

5. Lao động, thương binh và xã hội:

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tổng hợp và khảo sát dự án vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Trung tâm, trường nghề tổ chức học nghề cho các lao động nông thôn. Tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay và bồi vốn đối với các hộ đăng ký thoát nghèo và làm kinh tế hộ gia đình có hiệu quả. Tổ chức họp mặt, viếng Đền thờ Liệt sỹ và xây dựng kế hoạch thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

III. An ninh – Quốc phòng:

- Công tác an ninh: Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội và Đại hội Đảng các cấp. Tổng kết Chương trình triển khai Kế hoạch số 11-KH/TXU ngày 25/3/2011 của Thị ủy về việc Thực hiện chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 07/01/2011 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT. Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015 và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 – 2015.

- Công tác phòng cháy chữa cháy: tiếp tục nắm tình hình thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ ở tất cả các khu vực, cơ sở trọng điểm về an ninh chính trị, có nguy cơ cao tại địa phương. Tiếp tục củng cố, xây dựng các đội PCCC cơ sở, dân phòng.

- Công tác quốc phòng: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành. Tổ chức diễn tập phòng không nhân dân phường Long Tâm và diễn tập A2 phường Phước Nguyên. Tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch thực hiện Đề án của tỉnh về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và quân báo trinh sát giai đoạn 2011 – 2015. Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm 2011 – 2015 công tác huấn luyện theo sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tổng kết Kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng Quân báo Trinh sát thành phố Bà Rịa giai đoạn 2012 – 2015. Tổng kết Kế hoạch xây dựng Ban CHQS xã, phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 – 2015. Tiến hành các bước tuyển quân đợt 1/2016 và đón nhận quân nhân xuất ngũ đợt 2/2015./.[1] Ngân sách được tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước Bà Rịa được xác định là 3.374 triệu đồng.

[2] Gồm 15 trường hợp xây dựng không phép, sai phép; 04 trường hợp giao thông đường bộ.

[3] Gồm 22 dự án năm 2014 chuyển sang, 05 dự án thực hiện trong năm 2015.            

[4] Gồm 05 dự án đã họp năm 2014 và 05 dự án họp trong năm 2015.

[5] xã Long Phước không đạt chuẩn phổ cập THCS đúng độ tuổi, lý do: số thiếu niên tốt nghiệp THCS đúng 15 tuổi chỉ đạt 74,2%, dưới mức chuẩn quy định thấp nhất là 80%

[6] Số hộ nghèo còn lại trên địa bàn thành phố là 151 hộ / 430 khẩu, chiếm tỷ lệ 0,59% số hộ dân trên địa bàn.

[7] Khu Tái định cư Bắc Hương lộ 10; trường Mầm non phường Phước Hiệp; Đường Quy hoạch số 10, đoạn phường phước Nguyên – Long Toàn; Khu Tái định cư Đông Quốc lộ 56 mở rộng; Quốc lộ 56 – Tuyến tránh thành phố Bà Rịa, đoạn qua xã Hòa Long

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha