Dự thảo
Dự thảo báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV- 2016.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/10/2016
Số lượt xem: 2283
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV- 2016.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha