Dự thảo
Đóng góp dự thảo kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của thành phố Bà Rịa
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 02/12/2016
Số lượt xem: 1428
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Đóng góp dự thảo kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của thành phố Bà Rịa
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha