Dự thảo
Dự thảo Chương trình công tác của UBND thành phố Bà Rịa năm 2017.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/01/2017
Số lượt xem: 2297
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Chương trình công tác của UBND thành phố Bà Rịa năm 2017.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha