Dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Quý II năm 2017
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 10/04/2017
Số lượt xem: 1615
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Quý II năm 2017
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha