Dự thảo
Dự thảo kế hoạch Đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 15/05/2017
Số lượt xem: 1361
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo kế hoạch Đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 - 2020
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha