Dự thảo
Chương trình hành động Nâng cao hiệu quả Chỉ số quản trị và hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 25/08/2017
Số lượt xem: 1363
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Chương trình hành động Nâng cao hiệu quả Chỉ số quản trị và hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
Gửi góp ý cho dự thảo
Chương trình hành động Nâng cao hiệu quả Chỉ số quản trị và hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha