Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Kỳ họp thứ sáu HĐND xã Long Phước nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 12/01, HĐND xã Long Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ sáu nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế, xã hội năm 2017 và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018.

Năm 2017, công tác phối hợp giữa HĐND xã Long Phước với UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành liên quan được tăng cường, chặt chẽ; hoạt động giám sát được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Tình hình kinh tế xã hội xã Long Phước trong năm qua có nhiều khởi sắc. Tổng giá trị các ngành kinh tế trên 320 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người trong năm gần 46 triệu đồng một người; an ninh trật tự bảo đảm. Đặc biệt trong năm 2017, xã Long Phước hoàn thành và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc UBND xã, chợ Long Phước, nâng cấp nhà làm việc Công an, Quân sự, một cửa, mở rộng trường Mầm non, sân bóng đá, đã góp phần thay đổi diện mạo xã nông thôn mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách, kết quả sản xuất nông nghiệp, công tác giảm nghèo, an ninh trật tự năm 2017...Kỳ họp lần thứ sáu HĐND xã Long Phước đã thông qua các Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như: tổng giá trị sản xuất nông nghiệp là 95,5 tỷ đồng; tổng doanh thu thương mại dịch vụ 137,5 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 89 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên 8,134 tỷ đồng. Nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 lên 50.500.000 đồng

 

Bích Liên