Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Kỳ họp thứ 5 HĐND phường Long Toàn

        

Ngày 19/01, HĐND phường Long Toàn khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ năm 5 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đề ra giải pháp thực hiện năm 2018; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác của địa phương.

Theo báo cáo của UBND phường, năm 2017 các ngành kinh tế trên địa bàn phát triển ổn định với tổng doanh thu đạt gần 960 tỷ đồng, tăng 8,22% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 28 tỷ đồng, vượt hơn 19 tỷ đồng so với kế hoạch. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường được quan tâm. Các mục tiêu, nhiệm vụ văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; trong năm giảm được 125 hộ nghèo, phường tiếp tục giữ vững "cộng đồng học tập" loại tốt.

 Năm 2018, phường Long Toàn phấn đấu tổng sản lượng các ngành kinh tế đạt hơn 1.000 tỷ đồng; tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2017. Tập trung công tác lập lại trật tự văn minh đô thị; Tiếp tục giữ vững danh hiệu phường văn hóa và phường văn minh đô thị. Thực hiện tốt cải cách hành chính, các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho hộ nghèo…

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã thảo luận về những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó nêu rõ nguyên nhân, đưa ra các biện pháp khắc phục, nhằm mục tiêu chung là xây dựng kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương ngày một phát triển hơn.

Kỳ họp thứ 5, HĐND phường Long Toàn đã thông qua 3 Nghị quyết gồm: kế hoạch tổ chức các Kỳ họp HĐND phường năm 2018; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 trên địa bàn./.

 

Đào Thơm