Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1160/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 9 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 16/9/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

- Công tác cán bộ

Báo cáo tiêu chuẩn chính trị của cán bộ đảng viên và quần chúng xin vào đảng

- Tờ trình một số nội dung chuẩn bị cho công tác Đại hội

09 giờ 30: kế hoạch thực hiện hợp nhất VP Thành ủy và VP.HĐND và UBND TP

- Báo cáo kết quả xác minh đơn phản ánh, kiến nghị trường THCS Dương Văn Mạnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến, Đ/c Công

 

Phòng Họp BTV Thành ủy

07 giờ: Dự lễ phát động năm học " an toàn giao thông" 2019 - 2020

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

 

 

 

 

Trường Tiểu học lê Thành Duy

08 giờ 30; Giải quyết hồ sơ hành chính 

08 giờ 00: làm việc với Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An Ninh của Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hường năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP Tỉnh (301)

Chiều

14 giờ 00: 14 giờ 00: dự họp mặt chia tay các đ/c Lãnh đạo Công an xã Tân Hưng

15 giờ 30: dự họp mặt chia tay các đ/c Lãnh đạo Công an xã Hòa Long

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình rà soát, thống kê các chợ trên địa bàn thành phố thuộc diện áp dụng hệ số giảm theo Quyết định số 02/2019/UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

Phòng Kinh tế, phòng Tài chính – Kế hoạch

Phòng Kinh tế, TC-KH

Đ/c Công

Đ/c Trang

HT. số 02

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 17/9/2019

Sáng

08 giờ 30: đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình và dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Tập trung tại Thành ủy

08 giờ 30:  Họp Hồi đồng bồi thường

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT

TT.PTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT. số 3

08 giờ 00: Tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm về tỉnh hình chuẩn bị năm học mới tại trường Tiểu học Lê Lợi, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa

Đ/c  Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Cùng dự Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

Trường Tiểu học Lê Lợi

Chiều

14 giờ 00:  Làm việc với Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển địa ốc Vạn Tín Phát về dự án Kè bớ sông Dinh và Trung tâm văn hóa tỉnh (giai đoạn 2), phường Long Hương, thành phố Bà Rịa

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng QLĐT và Ban QLDA xây dựng đầu tư 1

Phòng QLĐT; TNMT, TCKH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, UBND phường Long Hương, Công ty CP đầu tư và Phát triển địa ốc Vạn Tín Phát.

Đ/c Công

Đ/c Nhàn

HT số 2

14 giờ 00: Tổ chức thẩm định thông qua các mô hình thực hiện phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020.

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Trang

HT. số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c  Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 18/9/2019

Sáng

08 giờ 30: Giải quyết hồ sơ hành chính

09 giờ 00: Dự lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 của Trường Trung cáp Biên phòng 2.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT 

 

 

 

 

Trường Trung cấp Biên phòng 2

08 giờ 30:  Dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri chuyên đề : cán bộ công chức, viên chức" trước kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV (đoàn Đại biểu QH tỉnh)

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT

 

Theo giấy mời của Đàon Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

 

HT C. TTHN tỉnh

07 giờ 30: Tiếp và Làm việc với đoàn giáo dục quốc phòng Quân khu 7

Đ/c  Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

Đ/c Chiến

Đc Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: rà soát  việc xác nhập văn phòng Đảng ủy và UBND các phường, xã

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Phòng Nội vụ

Trưởng BTC thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng TC-KH, Bí thư, Chủ tịch 11 phường, xã

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 1

14 giờ 00: Dự làm việc với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án Hương lộ 10 thành phố Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh (301)

14 giờ 00: Dự làm việc phòng Giáo dục và đào tạo thành phố và Ban giám hiệu các trường trên địa bàn thành phố về công tác chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thứ Năm, ngày 19/9/2019

Sáng

08 giờ 03: Họp ban Thường vụ Thành ủy: (Cả ngày)

- Công tác cán bộ

- Báo cáo về tiêu chuẩn của cán bộ, đảng viên và quần chúng xin vào Đảng.

- Tờ trình về việc xin cho ra khỏi đảng.

- Tờ trình một số nội dung chuẩn bị cho công tác Đại hội.

- Tờ trình củng cố kiện toàn tổ công tác của Thành ủy thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư.

09 giờ 30; Kế hoạch hợp nhất văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND thành phố

10 giờ 30: Thông qua các nội dung về chế độ hội họp và làm việc thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT  và Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy

08 giờ 30:  Thông qua kế hoạch mừng Đảng – Mừng Xuân Canh tý năm 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

Phòng VHTT

Cò thư mời riêng

Đc Oanh

 

HT. số 01

Chiều

14 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy;

Báo cáo Quy hoạch khu vực ngã ba Bà Rịa, Khu vực Bến Súc và Quy hoạch dọc hai bờ sông Dinh

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và

 

 

 

 

Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy

14 giờ 00: Nghe báo cáo đề án xây dựng và quảng bá Thương hiệu du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.

 

Cùng dự phòng VHTT

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

14 giờ 00 Nghe báo cáo sơ kết 09 tháng đầu năm về tình hình chăm sóc và xâm hại tình dục trẻ em và phương hướng giải pháp thực hiện 03 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Oanh

Đ/c Tú

HT số 02

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

Sáng

08 giờ 30: Dự họp Thường trực tỉnh ủy:

Về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

Cùng dự phòng QLĐT

 

 

VP. Tỉnh ủy Tầng 3

07 giờ 30: dự hội nghị tập huấn "Nâng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp liên quan đến hoạt động Logistics trong thời kỳ hội nhập"

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT C1 TTHNT

08 giờ 30:   Họp kiểm điểm sai phạm của ông Trần Văn Đảo – Hiệu trưởng phường THCS Nguyễn Thanh Đằng.

Đ/c  Nguyễn Văn Tài- PCT 

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ, Thanh Tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động, Đảng ủy xã Hòa Long, Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, Chi bộ trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, Ủy Ban kiểm tra Thành ủy, Ban tổ chức Thành ủy và Ông Trần Văn Đảo – Hiệu trường trường THCS Nguyễn Thanh Đằng

Đ/c Oanh

Đ/c Dung

HT. số 02

Chiều

14 giờ 00: Thông qua phương án thiết kế đường hoa Phạm Văn Đồng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2

Đ/c Đặng Minh Thông- BT.Thành ủy; Đ/c Nguyễn Ngọc Đức-PCT.HĐND, QLĐT, TC-KH, VHTT, Ban QLDA DTXD 2.

Đ/c Công

Đ/c Nhàn

HT. số 02

Làm việc với ông Nguyễn Văn Cho xã Long Phước vời kiểm tra, rà soát công tác giải phóng mặt bằng

Đ/c Trần Vinh Quang

TT.PTQĐ, TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT. xã Long Phước

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 21/9/2019

Sáng

08 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố;

- 08 giờ 00: Rà soát thẩm định chợ Hoa Tết

- 09 giờ 00: Họp công tác chuẩn bị Đại hội của thành phố, của Tỉnh và Trung ương: về trang trí, chỉnh trang.

CT, các PCT

 P.QLĐT; Ban QL chợ Bà Rịa

Có thư mời riêng

Đ/c Lãnh đạo VP

Đ/c Tú, Nhàn

HT. số 2

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)