Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 22/5/2017 đến ngày 27/5/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 455/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 22 tháng 5 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 27/5/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 22/5/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT. UBND thành phố: Tiếp công dân (cả ngày)

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

 

 

 

 

09 giờ 30: Họp Ban thường vụ Thành ủy

Đ/c Chiến

VP. Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: 09 giờ 30: Họp Ban thường vụ thành ủy

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ: Thống nhất việc triển khai Đề án phân loại rác thải tại nguồn thí điểm trên địa bàn phường Phước Hiệp.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND

Phòng QLĐT

QLĐT;TCKH;TNMT;VP.Thành ủy; VP.UBND; Đảng ủy phường Phước Hiệp

Đ/c Trí

Đ/c Nhàn

HT số 3

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự lễ trao học bổng cho học sinh Trung học phổ thông thành phố Bà Rịa có thành tích cao trong năm học 2016-2017 do Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Bà Rại – Vũng Tàu tài trợ.

 

 

 

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT Đảng

Thứ Ba, ngày 23/5/2017

Sáng

08 giờ 30: Tiếp và làm việc chủ trì Tịnh thất Phật Quang

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

TTPTQĐ

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Hội đồng bồi thường; phòng Nội vụ; Ban Dân vận; UBND xã Tân Hưng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

08 giờ 30; Họp Hội đồng xét sáng kiến phòng Giáo dục và Đào Tạo

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng GDĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 1

Chiều

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự phiên họp Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 4- khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 1

14 giờ: Làm việc với Công ty TNHH thương mại Biển Đông.

15 giờ 30: Làm việc hộ ông Ngô Minh Thiện.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Họp Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh.

 

 

 

 

 

VP HĐND tỉnh

Thứ Tư, ngày 24/5/2017

Sáng

Làm việc Thanh tra tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Trí.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND

Thanh tra TP; TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

07 giờ 30: Dự khai mạc Hè và Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND

 

 

 

 

TTVH TP

 

14 giờ: Họp rà soát công tác BTGPMB, XDCB Ban QLDA ĐTXD2 và phòng QLĐT

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA 2, phòng QLĐT; TTPTQĐ

QLĐT; Ban QLDA ĐTXD 2, TCKH;TNMT;TTPTQĐ; UBND xã Hòa Long

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

 

14 giờ: Nghe phòng kinh tế báo cáo kế hoạch hỗ trợ vật nuôi, cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Chiều

14 giờ: Họp xét hồ sơ đề nghị tặng thưởng quân, huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Năm, ngày 25/5/2017

Sáng

Họp rà soát công tác BTGPMB, XDCB Ban QLDA ĐTXD2 và phòng QLĐT

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA 2, phòng QLĐT; TTPTQĐ

Đ/c Trần Vinh – PCT.UBND; QLĐT; Ban QLDA ĐTXD 2, TCKH;TNMT;TTPTQĐ; UBND xã Hòa Long

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

09 giờ: Nghe phòng LĐ-TBXH báo cáo tình hình sửa chữa các đền thờ Liệt sỹ trên địa bàn thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 3

10 giờ: Tiếp và làm việc ban trị sự Phật giáo tỉnh BRVT

Phòng Nội vụ

Chiều

14 giờ: Họp rà soát công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Đội Trật tự đô thị

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND; Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Nhàn

HT số 2

14 giờ: Nghe báo cáo tình hình chống xuống cấp trụ sở khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban QLDA ĐTXD2

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

Thứ sáu, ngày 26/5/2017

 

Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân 2017 tại Bộ tư lệnh QK7(cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

 

 

 

 

Bộ tư lệnh QK7.

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh thông qua đồ án quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2030.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND thành phố: Dự hội nghị sơ kết Đề án 02-DA/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

 

 

 

 

 

HT B TTHNT

Chiều

14 giờ: Nghe báo cáo việc đầu tư tuyến cống hộp tại cửa xả trên đường Hùng Vương.

15 giờ: Nghe báo cáo điều chỉnh hướng tuyến kênh tưới nông nghiệp và kênh Hà Lãng

16 giờ: Nghe báo cáo góp ý về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Đức.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng QLĐT; TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 3

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự hội nghị công bố Chỉ số CCHC tỉnh BR-VT năm 2016.

 

 

 

 

 

HTA TTHNT

Thứ bảy, ngày 27/5/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự Hội nghị tổ chức thực tập phương án chữa cháy khu dân cư.

 

 

 

 

 

Tổ 6, khu phố 3, phường Long Toàn

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)