Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 24/4/2017 đến ngày 283/4/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 400/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 4 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 24/4/2017

Sáng

S: Chào cờ đầu tuần

           

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Đi công tác 03 ngày

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

         

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: 08 giờ 30: Triển khai kế hoạch " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" trên địa bàn thành phố.

- 10 giờ :Thông qua kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng năm 2017.

         

HT số 1

Chiều

Thông qua kế hoạch tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND

Phòng KT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

           

Thứ Ba, ngày 25/4/2017

Sáng

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

 

Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Ngọc

HT số 2

Chiều

Họp rà soát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 30: Làm việc với Trưởng, Phó phòng VHTT và Ban  Lãnh đạo TTVH nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT, TTVH

Phòng VHTT, TTVH

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

Phòng làm việc Đ/c PCT

Thứ Tư, ngày 26/4/2017

Sáng

- Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2017.

- Nghe báo cáo các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm cần di dời vào cụm Tiểu thủ công nghiệp Hòa Long.

- Nghe báo cáo kế hoạch hỗ trợ nông dân.

- Nghe báo cáo phương án di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào khu tập trung.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Hội thảo đánh giá việc thực hiện dạy học theo mô hình VNEN (THM) năm 2016 -2017

         

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Chiều

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố: Dự Họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số PCI,PAPI tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

         

VP. Tỉnh ủy

14 giờ 30: Làm việc phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo công tác chuẩn bị kế hoạch thi tuyển viên chức  giáo dục năm 2016-2017

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND

Phòng NV, Phòng GDĐT

Phòng NV, Phòng GDĐT

Đ/c Trí

Đ/c Quế

Phòng làm việc Đ/c PCT

Thứ Năm, ngày 27/4/2017

Sáng

07 giờ: CT, các PCT UBND thành phố: Dự lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

         

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

08 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Dự tổng kết công tác tuyển quân năm 2017.

BCH quân sự tỉnh

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp Ban thường vụ Thành ủy

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: Dự lễ phát động " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" trên địa bàn thành phố.

         

UBND phường Phước Nguyên

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Cùng Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác quy hoạch Ban chỉ huy Quân sự thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

         

VP. Thành ủy

CT,các PCT UBND thành phố: Dự họp chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố

         

HT số 1

Thứ sáu, ngày 28/2017

 Sáng

CT, các PCT.UBND thành phố: Dự Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh về phòng, chóng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "Tự diễn biến", " Tự chuyển hóa" trong nội bộ

     

Ban lãnh đạo VP

 

HT TTVH TP

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT. UBND thành phố: Dự lễ công bố  xã Tân Hưng  đạt chuẩn nông thôn mới

     

Ban lãnh đạo VP

Tổ tổng hợp

UBND xã Tân Hưng

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh thông qua kế hoạch Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

         

VP. UBND Tỉnh (302)

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)