Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 534/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 7 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 24/7/2017

Sáng

07 giờ: Thường trực UBND thành phố tham dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh.

 Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

 Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp mặt biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và Chương trình " Bản hùng ca bất tử"

 

 

 

 

 

HTA

TTHN

Tỉnh

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang –PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND. Nghe báo cáo tình hình triển khai Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

Thứ Ba, ngày 25/7/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự lễ chi trả chế độ trợ cấp 01 lần đối với đối tượng công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ  chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Đợt I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT

BCH quân sự TP

Chiều

14 giờ 30: CT, các PCT.UBND: Dự lễ viếng và dâng hương Đền thời liệt sỹ các phường, xã nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

 

 

 

Đ/c Chiến

 

Theo kế hoạch

Thứ Tư, ngày 26/7/2017

Sáng

08 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

08 giờ 30: Nghe báo cáo chỉnh sửa Đề án chợ văn minh theo ý kiến đóng góp của UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố; Nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch trồng rừng.

10 giờ: Nghe báo cáo các vướng mắc của Ban QLDA đầu tư xây dựng 1.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND

-Phòng Kinh tế

 

 

 

-Ban QLDA 1

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

 

 

Đ/c Công

Đ/c Linh

 

 

Đ/c Phương

HT số 3

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự Hội nghị Tổng kết Đề án xây dựng mô hình quản lý thực phẩm theo "chuỗi thực phẩm an toàn" về kết qủa triển khai Thánh hành động an toàn thực phẩm.

 

 

 

 

 

HTC1-TTHNT

Chiều

14 giờ: Làm việc Chi cục thuế thành phố Bà Rịa về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

19 giờ 30: tham dự cầu truyền hình giao lưu truyền thống thế hệ trẻ tại Đền thờ liệt sỹ xã Long Phước.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Chi Cục Thuế; TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 2

 

 

Đền thờ liệt sỹ xã Long Phước

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

19 giờ 30: tham dự cầu truyền hình giao lưu truyền thống thế hệ trẻ tại Đền thờ liệt sỹ xã Long Phước.

 

 

 

 

 

 

Đền thờ liệt sỹ xã Long Phước

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

19 giờ 30: tham dự cầu truyền hình giao lưu truyền thống thế hệ trẻ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh

Thứ Năm, ngày 27/7/2017

Sáng

 

08 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND và Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND: Trực dự Lễ và tiếp khách tại Đền thờ liệt sỹ xã Hòa Long (cả ngày)

 

 

 

 

 

Đền thờ liệt sỹ xã Hòa Long

08 giờ: Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND: Trực dự Lễ và tiếp khách tại Đền thờ liệt sỹ xã Long Phước (cả ngày)

 

09 giờ 30: Thông qua chương trình xúc tiến du lịch giai đoạn 2017- 2020.

 

 

 

 

 

 

Đền thờ liệt sỹ xã Long Phước

 

VP.UBND Tinh (302)

Thứ sáu, ngày 28/7/2017

 

Sáng

09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp tỉnh về việc Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa về đầu tư dự án nhà máy điện Bà Rịa II.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết công tác PCTP, PCMT, PCTP mua bán người 06 tháng đầu năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

CA thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 1

Chiều

14 giờ: Họp về phương án di dời cây xăng số 10.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

 

 

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

15 giờ: Làm việc Công ty Hương Phong về công tác bồi thường GPMB.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 30: Họp tỉnh thông qua danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến năm 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Cao Thiện Trí

(đã ký)