Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 453/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 3 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/03/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 19/3/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT. UBND

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực  Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Giải quyết HSHC

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Họp Hội đồng rà soát công tác bồi thường- giải phóng mặt bằng công trình trường Trung học cơ sở Phước Hưng

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng- CT

TTPTQĐ, Ban QLDA ĐTXD1

Thành viên Hội đồng, UBND phường Phước Hưng

Đ/c Công

Đ/c Quê

HT số 2

14 giờ 00: Họp Thường trực UBND Tỉnh:

1. Nghe báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh BR-VT đến năm 2020.

2. Nghe báo cáo Đề án nghiên cưu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn tử Vũng Tàu đến Bình Châu - Phước Bửu

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

14 giờ 30: Làm việc Trưởng, Phó phòng Lao động -Thương binh và Xã hội nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐ-TBXH

Trưởng, phó phòng LĐTBXH

Đ/c Trí

Đ/c Trang

Phòng làm việc Đ/c PCT

Thứ Ba, ngày 20/3/2018

Sáng

Tiếp công dân (cả ngày)

8 giờ 30: Họp thường trực UBND tỉnh:

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

1. Nghe báo cáo dự án đầu tư công trình Công viên 30/4, thành phố Bà Rịa, giai đoạn 2.

Ban QLDA ĐTXD 1 cùng dự.

2. Nghe báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2017 -2020.

Phòng QLĐT cùng dự

08 giờ 30: Thông qua dự thảo báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh về nông thôn mới.

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Ban chỉ đạo

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 30: Khảo sát mở rộng trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, xã Hòa Long.

09 giờ 30: Khảo sát Mở rộng TTVH HTCĐ phường Phước Hiệp.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Ban QLDA ĐTXD2

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

Tại thực địa

Chiều

14 giờ 00: Họp hội đồng rà soát những tồn tại của dự án công viên 30/4 giai đoạn 1, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

TTPTQĐ, Ban QLDA ĐTXD1

Thành viên Hội đồng, UBND phường Phước Nguyên

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Họp tỉnh thông qua:

1. Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền KTTT định hướng XHCN

2. Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giơ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch phòng chống dịch năm 2018 và ký kết liên tịch giữa Trung tâm y tế với phòng GDĐT, Thành đoàn Bà Rịa và các phường,xã.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Trung tâm y tế thành phố

Trung tâm y tế, Phòng Y tế, Phòng GDĐT; Thành đoàn, UBND các phường,xã

Đ/c Trí

Đ/c Trang

HT số 1

Thứ Tư, ngày 21/3/2018

Sáng

 08 giờ 30: Họp Hội đồng rà soát cưỡng chế các dự án trên địa bàn thành phố (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ, Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

08 giờ 30: Nghe báo cáo nhu cầu tăng học sinh để mở rộng trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, xã Hòa Long

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT

Phòng GDĐT; UBND xã Hòa Long; Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng

Phòng GDĐT; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hòa Long; Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thanh Đằng.

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 3

Chiều

14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT

 

Phòng LĐTBXH cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

Thứ Năm, ngày 22/3/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo chủ trương và chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Cỏ May, phường Phước Trung.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh (302)

08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Họp HĐND tỉnh nghe báo cáo kết quả khảo sát tình hình dạy và học ngoại ngữ 04 tiết/tuần và công tác giáo dục thể chất trong trường học trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng GD-ĐT cùng dự

 

 

VP.HĐND tỉnh

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công trên địa bàn xã Hòa Long, phường Kim Dinh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

Phòng TNMT, UBND phường Kim Dinh, xã Hòa Long

Phòng TNMT, UBND phường Kim Dinh, xã Hòa Long

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Thông qua phương án cưỡng chế các công trình trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Thứ sáu, ngày 23/3/2018

Sáng

08 giờ 30: Dự tiếp xúc cử tri chuyên đề " giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh"

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

Phòng kinh tế cùng dự

 

 

HT A TTHNT

 

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

 

08 giờ 30: Họp tỉnh thông qua quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 

Phòng nội vụ cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

Chiều

Giải quyết HSHC

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Làm việc Cty Barimex về kinh phí bồi thường.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

15 giờ 00: Làm việc phòng Quản lý đô thị về dự thảo báo cáo sơ kế Đề án phân loại rác thải.

Phòng QLĐT

QLĐT; VP,HĐND và UBND thành phố

Đ/c Phương

Giải quyết HSHC

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)