Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 01/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 01 tháng 01 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 01/01/2018

Sáng

CT, các PCT. UBND: Nghỉ tết Dương lịch 2018

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 02/01/2018

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Dự họp kiểm điểm, đánh giá Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ phường Kim Dinh

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

 

 

 

HT. Phường Kim Dinh

08 giờ 30: Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa Bà Rịa, giai đoạn II (2016-2020).

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND: Dự đối thoại với hộ Bà Mỹ thuộc dự án cải tạo Rạch Thủ Lựu.

 

 

 

 

 

HT. UBND P.Long Toàn

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Họp tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo về việc giao đất và thành lập cơ sở tôn giáo.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (402)

Thứ Tư, ngày 03/01/2018

Sáng

08 giờ 30 : CT, các PCT.UBND: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 12-khóa V (Mở rộng) tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (cả ngày)

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng TP

Thứ Năm, ngày 04/01/2018

Sáng

- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2018 với chủ đề "Diễn đàn kinh tế Bà Rịa- Vũng Tàu phát triển bền vững".

 

 

 

 

 

TTHN Tỉnh

- Họp dân, công khai phương án BT, HT&TĐC dự án Công viên Bà Rịa (giai đoạn 2).

UBND P. Phước Nguyên

08 giờ 30:: Họp Hội đồng BT-HT & TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

 

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT. số 3

Dự Hội nghị Tổng kết Đảng bộ phường Long Hương.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:

 

 

 

 

TT. VH-HTCĐ Long Hương

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND: Dự họp thường trực HĐND tỉnh báo cáo vụ việc đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Trung.

 

Trưởng Phòng QLĐT chuẩn bị báo cáo và cùng dự với CT. UBND thành phố

 

 

 

Phòng 501 HĐND Tỉnh

14 giờ 00: Thông qua Báo cáo kết luận thanh tra về xây dựng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Thanh tra

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT. số 3

14 giờ 30: Làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và XH thông qua danh sách thăm các đối tượng chính sách.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND

Phòng LĐTBXH

Phòng LĐTBXH

Đ/c Trí

Đ/c Tú

Phòng làm việc PCT.UBND TP

Thứ sáu, ngày 05/01/2018

Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT.UBND: Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Hướng dẫn khung phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; về công tác cán bộ; về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về giám sát kê khai tài sản.

 

 

 

Ban Lãnh đạo VP

 

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: dự Hội nghị Tổng kết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017

 

 

 

 

 

HT. Khách sạn DIC

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)