Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 22/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 22/01/2018

Sáng

Thường trực UBND Chào cờ đầu tuần

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Tiếp công dân (cả ngày)

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài–PCT.UBND: Dự kỳ họp HĐND xã Tân  Hưng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2017 để đánh giá kêt quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH,QPAN trong năm 2017.

 

 

 

 

 

UBND xã Tân Hưng

Chiều

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp  Văn phòng HĐND và UBND.

 

Văn phòng HĐND và UBND

Toàn thể Văn phòng HĐND và UBND

Ban lãnh đạo vp

Tổ tổng hợp

HT số 2

Thứ Ba, ngày 23/01/2018

Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT UBND: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2018 về "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 

 

 

Ban lãnh đạo vp

Tổ tổng hợp

HT Số1

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Cùng Thường trực Thủy ủy làm việc với Đảng, Đoàn Hội nông dân tỉnh về việc trao đổi nội dung cần thiết để tổ chức Đại hội Hội nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023.

 

 

 

 

 

VP .Thành ủy

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: dự họp Ban cán sự Đảng tỉnh:

1.Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06 về Chính sách pháp luật đát đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

2. Kế hoạch hàng động thực hiện Nghị Quyết số 07 của TU về phát triển kinh tế trang trại.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 00: Thông qua Kế hoạch triển khai công tác xét công nhận sáng kiến phục vụ thi đua khen thưởng năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 2

Thứ Tư, ngày 24/01/2018

Sáng

08 giờ 30 : Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng QLĐT.

Thành viên Ban ATGT TP; UBND các phường,xã

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 1

08 giờ 30:Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09 về phát triển du lịch .

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Văn hóa- Thông tin

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 3

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Hội nghị tổng kết công tác ngành dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

 

 

 

 

HT Ban dân tộc tỉnh

Chiều

14 giờ 00: Thông qua kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Thành Đoàn Bà Rịa

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND; Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

15 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giao ban phát triển du lịch và nghe báo cáo chính sách cho thuê đất của tỉnh đối với các dự án du lịch và định hướng về chủ trương chính sách chung giai đoạn 2017-2021.

 

 

 

 

 

VP.Tỉnh ủy

Thứ Năm, ngày 25/01/2018

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND: Dự hội nghị Đảng ủy QS thành phố phiên cuối năm 2017.

 

 

 

 

 

BCH Quân sự TP

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

TTPT quỹ đất

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Thông qua kết quả chấm điểm đánh giá tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố. 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng tư Pháp

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: CT, các PCT.UBND :Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát 2017.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng TP

14 giờ 00; đ/C Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Thường trực UBND tỉnh:

-Thông qua Danh mục các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến năm 2020

- Chủ trương và địa điểm đầu tư dự án bệnh viện Vạn Phúc tại phường Long Hương và Trung tâm chuẩn đoán y khoa kỹ thuật cao của Công ty An Phúc.

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Thứ sáu, ngày 26/01/2018

 

08 giờ 00: CT, các PCT.UBND: Thăm các đối tượng chính sách, các cơ sở bảo trợ xã hội nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam 903/02/1932-03/02/2018) và tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 

 

 

 

 

Theo kê hoạch

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND: Dự tổng kết liên minh Hợp tác xã năm 2017.

 

 

 

 

 

Trụ sở liên minh THX tỉnh

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhệm vụ năm 2018 Sở Xây Dựng

 

 

 

 

 

HT Sở Xây dựng

14 giờ 00: Họp triển khai di dời trại chăn nuôi Hưng Việt.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giữa các tôn giáo năm 2017 và Họp mặt chức sắc các tôn giáo mừng Đảng, mửng Xuân Mậu Tuất 2018.

 

 

 

 

 

HT Đảng TP

Thứ bảy, ngày 28/01/2018

 

15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự lễ khai mạc Hội khoẻ phù đổng Tỉnh lần thức X

 

 

 

 

 

TT Văn hóa bàu Thành- Long Điền

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)