Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 80/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 29 tháng 01 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 29/01/2018

Sáng

Thường trực UBND Chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban thường vụ Thành ủy

09 giờ 00: Họp Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục.

Đ/c Nguyễn Văn Tài–PCT.UBND

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

Phòng làm việc Đ/c PCT

Chiều

14 giờ 00: CT, các PCT.UBND: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành uy

Thứ Ba, ngày 30/01/2018

Sáng

08 giờ 00: CT, các PCT UBND: Dự họp mặt truyền thống kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018); kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công nổi dậy mầu xuân Mậu Thân (1968-2018);gắn với trao huy hiệu Đảng, đón nhận bằng khen của Chính phủ và công bố công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

 

 

 

LĐVP

Tổ tổng hợp

TTVT TP

08giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Thăm chúc têt các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch

Chiều

 CT, các PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 31/01/2018

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiện vụ công tác 2018 và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 23/7/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

 

 

 

 

 

HT B TTHN Tỉnh

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh thông qua đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến xe khách và QH đấu nối bến xe vào hệ thống quốc lộ.

 

 

Phòng QLĐT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Thăm chúc thọ, mừng thọ người tròn 90 tuổi vào dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự Hội nghị tổng kết công an thành phố.

 

 

 

 

 

HT Công an TP

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Sở Xây dựng đề nghe báo cáo về tiến độ triển khai xây dựng các quy hoạch trên địa bàn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

Phòng QLĐT cùng dự

 

 

VP.Tỉnh ủy

14 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động của Ban thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện NQ số 20 về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và NQ số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Thứ Năm, ngày 01/02/2018

Sáng

07 giờ 00: CT, các PCT.UBND: Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

 

 

 

 

 

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND: Dự họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng xuân Mậu Tuất 2018.

HTB TTHN Tỉnh

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/Công

Đ/c Chí

HT số2

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp ban chỉ đạo nâng chất lượng cuộc sống người dân.

 

 

Phòng TCKH cùng dự

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh

Thứ sáu, ngày 02/02/2018

Sáng

08 giờ 30: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

08 giờ 30: Nghe báo cáo dự thảo kết hoạch thực hiện Nghị quyết 09 về phát triển du lịch.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBN

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 3

08 giờ 30: Họp Hồi đồng chấm sáng kiến ngành giáo dục.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng GDĐT; Phòng Y tế; Phòng VH-TT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 2

09 giờ 30: Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.

Đ/c Tú

10 giờ 30: Họp xét, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017.

Đ/c Oanh

Chiều

14 giờ 00: Tiếp làm việc Công ty TNHH vận tải Thành Công về dự án đầu tư bến xe khách Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:

Phòng QLĐT,TCKH

QLĐT,TCKH, TNMT

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Thông qua kế hoạch thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo và cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội vào hệ thống MIS POASOFT.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)