Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 772/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 14 tháng 5 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 14/5/2018

Sáng

CT, các PCT UBND thành phố chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

08 giơ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

 14 giờ 00; Họp tỉnh nhe báo cáo thi hành các bản án hành chinh có hiêu lực pháp luật

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh

14 giờ 00: Tiếp xúc các tiểu thương kinh doanh chợ đêm- TTTM Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Ban QLC Bà Rịa

 Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Linh

Ban QLC Bà Rịa

14 giờ 00:   Họp tỉnh thông qua kế hoạch chi tiết Khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (307)

Thứ Ba, ngày 15/5/2018

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính. 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Thông qua  dự thảo kế hoạch thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

08 giờ 00:  Họp tỉnh làm việc Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

Chiều

14 giờ 00:  Họp kiểm điểm sai phạm theo Thông báo số 61-TB/UBKTTThUngày 19/3/2018 của UBKT Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 2

14 giờ 00: Làm việc phòng Kinh tế nghe báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

14 giờ 00:  Họp tỉnh Thông qu dự thảo Chương trình hành động và KH thực hiện NQ số 36 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh(301)

Thứ Tư, ngày 16/5/2018

Sáng

08 giờ 30: Tiếp làm việc Đoàn thẩm tra đề nghị xét công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 2

08 giờ 30:  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

CT,các PCT

 

 

 

 

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Họp Thường trực UBND thành phố:

1.Nghe báo cáo việc sắp xếp các tổ dân cư trên địa bàn thành phố.

2. Nghe báo cáo kết quả khảo sát vị trí lắp đặt pa nô phục vụ nhu cầu quảng cáo cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

3. Nghe báo cáo kết quả họp dân triển khai đường tổ 01 khu phố 5, phường Phước Hiệp.

CT, các PCT

Nội vụ; VHTT;QLĐT; UBND phường Phước Hiệp

 Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

15 giờ 00: dự khai mạc giả bóng đá hạng nhì quốc gia.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 17/5/2018

Sáng

08 giờ 30:  Nghe báo cáo kết quả rà soát, thông kê hiện trạng nhà, đất ở và việc đăng ký hộ khẩu thường trú của 17 hợ dân đang sử dụng đất của xí nghiệp Nuôi tôm Cỏ may tại Tổ 12, khu phố 5, phường Phước Trung.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

UBND phường Phước Trung

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

08 giờ 30:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

09 giờ 00:  Làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 nghe báo cáo mở rộng trường THCS Nguyễn Thanh Đằng và mở rộng TTVH –HTCĐ phường Phước Hiệp

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ban QLDA 2

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

Phòng làm việc

Chiều

14 giờ 00:   Dự hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCH.TW khóa XII

CT, các PCT

 

 

Ban lãnh đạo VP

 

HT số 1

Thứ sáu, ngày 18/5/2018

 

08 giờ 00:  Dự lễ công bố thành lập thị xã Phú Mỹ.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Huyện Tân Thành

Sáng

08 giờ 30: Làm việc cùng Ban kiểm tra, kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Phường Kim Dinh

 

08 giờ 30: Làm việc phòng GD-ĐT; Hiệu trưởng  trường THCS Kim Đồng; Hiệu trưởng trường Tiểu Học Lê Thành Duy và Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca về xã hôi hóa các trường.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Các đơn vị dự họp

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ.c Oanh

HT số 2

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

14 giờ 00; Họp ban chỉ đạo hè 2018

15 giờ 00: Giao ban công tác tuyên giáo

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

16 giờ 00: Dự lễ khánh thành Nhà thi đấu đa năng xã Long Phước.

UBND xã Long Phước

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)