Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 794/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 21 tháng 5 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 21/5/2018

Sáng

 Chào cờ đầu tuần.

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Tiếp công dân (cả ngày)

08 giơ 30: Họp Giao Ban thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

09 giờ 15: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

 

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

 14 giờ 00:  Dự lễ trao huy hiệu Đảng viên cho đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên (dịp 19/5/2018)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

HT TTBD Chính trị

Giải quyết hồ sơ hành chính 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

14 giờ 30:   Nghe báo cáo trang bị dụng cụ luyện tập thể dục ngoài trời tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VH-TT;TCKH

TCKH;VHTT;UBND Phường Phước Trung, Phước Hưng và xã Tân Hưng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 2

Thứ Ba, ngày 22/5/2018

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Thông qua KHHĐ thực hiện Nghị Quyết 07-NQ/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy và Đề án 04/ĐA/TU ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

09 giờ 00: Họp BCS Đàng UBND Tỉnh;

1. Nghe báo cáo dự thảo KHHĐ thực hiện Chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng

2. Thông qua CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏa nhân dân và NQ số 21 về công tác dân số.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

Chiều

14 giờ 00:   Dự phiên họp Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị kỳ họp lần thứ 7 HĐND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Vân

HT số 1

14 giờ 00:  Thông qua  dự thảo kế hoạch thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

14 giờ 30:  Làm việc phòng GD-ĐT, phòng Nội vụ về công tác quy hoạch nhân sự ngành giáo dục.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ; GD-ĐT

Phòng Nội vụ; GD-ĐT

Đ/c Công

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

Thứ Tư, ngày 23/5/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp Ban thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Họp tỉnh xử lý vướng mắc trong XD chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh

09 giờ 30: Nghe báo cáo việc bồi thường, hỗ trợ đất cho gia tộc Trần Dương Ngọc thuộc DA khu đô thị mới Nam QL51.

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ 30:  Họp tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo của ông Nguyễn Nhu Thành và 14 hộ dân tại dự án cải tại, nâng cấp đường HL10.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Thanh Tra, TTPTQĐ cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Chiều

14 giờ 00:  Họp dân triển khai thực hiện dự án tuyến hẻm tổ 1, khu phố 5, phường Phước Hiệp

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban QLDA2, UBND phường Phước Hiệp

-Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND thành phố; Phòng QLĐT; Phòng TNMT; TTPTQĐ; UBND phường Phước Hiệp, Các hộ dân thuộc tuyến hẻm tổ 1

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT UBND phường Phước Hiệp

14 giờ 00: Họp Hội đồng xét duyệt nhà chung cư lô B

Đ/c TRần Vinh Quang-PCT

Phòng QLĐT

Thành viên Hội đồng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

14 giờ 00:  Họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017-2018

15 giờ 00: Thông qua quy hoạch quảng cáo tên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Thứ Năm, ngày 24/5/2018

Sáng

08 giờ 30:   Đi thăm và chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phạt Đản phật lịch 2562.

CT, các PCT

 

Sở Tài chính, Sở TNMT; Kho Bạc Tỉnh, Kho Bạc Bà Rịa.

 

 

Theo kế hoạch

 

14 giờ 00:    xử lý công tác BT-GPMB công trình Trụ sở Kho bạc Bà Rịa

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT; phòng TNMT; TTPTQĐT, Phòng QLĐT, phòng TCKH

 

 

 

14 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Thứ sáu, ngày 25/5/2018

Sáng

 

08 giờ 00; Nghe báo cáo quỹ đất công để đầu tư xây dựng khu tái định cư.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TNMT; QLĐT

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT; TNMT;QLĐT;TCKH

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

08 giờ 30: Làm việc Hội nông dân thành phố nghe báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí UBND phân bổ cho Hội nông dân thành phố thực hiện cho nông dân vay.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Hội nông dân thành phố

Hội nông dân thành phố

Đ/c Chiến

Đ/c Phượn

Phòng làm việc các Hội

Chiều

14 giờ 00: Làm việc Hội bảo vệ  người tiêu dùng và Hội nạn nhân chất độc màu da cam.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Hội bảo vệ  người tiêu dùng và Hội nạn nhân chất độc màu da cam.

Đ/c Chiến, Công

Đ/c Phượng

Tại đơn vị

14 giờ 00: Làm việc phòng QLĐT về kế hoạch tổ chức sơ kết đề án phân loại rác thải thí điểm cho phường Phước Hiệp

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

Phòng QLĐT,VP HĐND và UBND thành phố

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

Phòng làm việc

14 giờ 30; Nghe báo cáo kinh phí hoạt động hè năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

Thành Đoàn, TCKH

Thành Đoàn, TCKH

Đ/c Công

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

Thứ bảy, 26/5/2018

 

19 giờ 00:  Dự khai mạc Đại hội TDTT tỉnh BR-VT làn thứ VII.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

 

 

 

 

Sân vận động Bà Rịa

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)