Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 8183/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 04 tháng 6 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 04/6/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần.

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giơ 30: Họp Giao Ban thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chinh.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

 

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

 Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Nghe phòng TNMT báo cáo nội dung theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh tại công văn số 630/TTr-NV 2 ngày 01/6/2018 của Thanh tra tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TNMT

 

 

Đ/c Quế

Phòng làm việc

14 giờ 30: Nghe phòng Kinh tế báo cáo việc chuẩn bị hổ sơ báo cáo di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm; kết quả lấy ý kiến về cơ sở gây ô nhiễm.

Phòng Kinh tế

Đ/c Linh

15 giờ 30: Nghe phòng TCKH báo cáo kế hoạch hoạt động tổ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2018.

Phòng TCKH

Đ/c Trang

14 giờ 00: Làm việc Hội chữ thập đỏ thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Hội chữ thập đổ thành phố

Hội chữ thập đổ thành phố

 

 

Phòng làm việc

Thứ Ba, ngày 05/6/2018

Sáng

Tiếp công dân (cả ngày)

08 giờ 30:   Tiếp xúc cử tri xã Hòa Long, Long Phước

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

HT. UBND xã Long Phước

Họp tỉnh:

08 giờ 30: Thông qua quy chế phối hợp thực hiện quản lý việc nạo vét lòng hồ chức nước trên địa bàn tỉnh.

10 giờ 00: Thông qua kế hoạch di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại TP. Bà Rịa

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:  Nghe báo cáo rà soát quỹ đất công để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư.   

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng QLĐT; phòng TNMT

QLĐT;TCKH;TNMT

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00:  Tiếp xúc cử tri phường Long Toàn, Long Tâm

Đ/c Tràn Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

TTVHHTCĐ phường L.Toàn

14 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo các khó khăn vướng mắc của ngành giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

 

Phòng GD-ĐT cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh ( 302)

Thứ Tư, ngày 06/6/2018

Sáng

08 giờ 30:   Họp tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Trí, ông Nguyễn Thanh Hiền về đất đai.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Phòng TNMT cùng dự

 

 

VP. UBND tỉnh (307)

08 giờ 30: Tiếp xúc cử tri phường Phước Hiệp, Phước Trung

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT.UBND phường Phước Trung

08 giờ 30:   Dự Hội nghị sơ kêt 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH.TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thông báo kết luận số 23-KL/TW của Ban bí thư. 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT Đảng TP

Chiều

14 giờ 00:  Tiếp xúc cử tri phường Long Hương, Kim Dinh.  

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

TTVHHTCĐ phường Long Hương

14 giờ 00:  Họp thống nhất một số nội dung liên quan đến phương án xác định giá nhà ở thuộc Khu tái định cư Cánh đồng mắt mèo.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

Phòng TCKH

 Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Trang

HT số 3

14 giờ 00:    Họp tỉnh nghe báo cáo việc tự chủ tài chính một phần trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng GDĐT cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (307)

Thứ Năm, ngày 07/6/2018

Sáng

08 giờ 30:   Tiếp xúc cử tri phường Phước Hưng, Phước Nguyên và xã Tân Hưng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

HT Đảng TP

Họp tỉnh:

08 giờ 30: Tiếp và làm việc công ty CP Bảo toàn về chủ trương đầu tư KDL Núi Dinh.

09 giờ 30: Thông qua kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh đền năm 2025.

Đ/c Tràn Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh ( 302)

08 giờ 30:  Làm việc bưu điện thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Bưu điện thành phố; phòng LĐTB-XH

 

 

 

Phòng làm việc

09 giờ 30; Làm việc phòng TCKH, Thành đoàn Bà Rịa về kinh phí hoạt dộng hè.

Thành Đoàn;TCKH

10 giờ 00: Làm việc phòng  Văn hóa- Thông tin về  kế hoạch và dự toán kinh phí tuyên truyền phòng chông tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, mại dâm, tội phạm mua bán người năm 2018

VHTT;TCKH

Chiều

14 giờ 00: Báo cáo cho Đại biểu HĐND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 để chuẩn bị tiếp xúc cử tri

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 1

14 giờ 00:   Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Làm việc phòng GD và ĐT, phòng Nội vụ về các tác quy hoạch nhân sự ngành giáo dục

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

Phòng Nội vụ, phòng GD-ĐT

Phòng Nội vụ, phòng GD-ĐT

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

Phòng làm việc

Thứ sáu, ngày 08/6/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp Ban thường vụ Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Họp TTr.UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả đối thoại với các hô dân tại dự án Hương lộ 10.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

TNMT; TTPTQĐ cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

  09 giờ 00: Làm việc phòng Lao động Thương binh và xã hội nghe báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc của phòng

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTB-XH

 

 

 

Phòng làm việc

10 giờ 00: Làm việc Đ/c Phan Văn Cường –CT. Hội nông dân thành phố: nghe báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí UBND phân bổ cho Hội nông dân thành phố thực hiện cho nông dân vay.

Đ/c Phan Văn Cường-CT.Hội nông dân

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Thống nhất cử lực lượng giám sát thi công các dự án:

- Điểm mất ATGT tại xã Tân Hưng (hộ ông Trần Thiện Đức)

- Tuyến tránh QL56 đoạn qua phường Long Hương ( hộ ông Nguyễn Thế Mùi)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

02 đơn vị chủ đầu tư dự án; Phòng QLĐT;TNMT; Đội TTĐT; Công an TP; UBND phường Long Hương, UBND xã Tân Hưng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Làm việc với Trưởng và Phó trưởng Giáo dục và Đào tạo về  công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Phòng GDĐT

Phòng GDĐT

 

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)