Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 828/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 6 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 11/6/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần.

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giơ 30: Họp Giao Ban thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chinh.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

 

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

 Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

 

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

14 giờ 30:  Nge báo cáo việc trang bị thiết bị thể dục ngoài trời tại các trung tâm văn hóa phường,xã.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Phòng VHTT,phòng TCKH

Có thư mời riêng

 

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

Thứ Ba, ngày 12/6/2018

Sáng

08 giờ 00:   Tiếp xúc cử tri xã Long Phước

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

HT. UBND xã Long Phước

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiếu máu nhân "Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6/2018"

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT Đảng TP

Chiều

14 giờ 00:   Dự họp Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 (ký hiệu BV-18)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Họp tỉnh:

14 giờ 00: Thông qua dự thảo quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt dộng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

15 giờ 00: Nge báo cáo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng TNMT, phòng Kinh tế cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 13/6/2018

Sáng

Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Đi công tác TPHCM (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30:  Dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiếu máu nhân "Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6/2018"

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT B TTHNT

Chiều

14 giờ 00:   Hội nghị triển khai đề án 896 về tổng thể hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Công an thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Đi công tác TPHCM (cả ngày)

 

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

 

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 14/6/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp Ban thường vụ Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

VP.Thành ủy

08 giờ 30: Họp tỉnh Thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2018-2020.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng QLĐT cùng dự

 

 

VP. UBND tỉnh ( 302)

08 giờ 30:  Làm việc với đơn vị XHH hồ bơi sân tennis tại Nhà thi đấu thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng TCKH, TTVH

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

09 giờ 30: Làm việcTrưởng, phó phòng Lao động Thương binh và xã hội nghe báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc của phòng

Phòng LĐTB-XH

Phòng LĐTB-XH

Chiều

14 giờ 00:  Xử lý việc hoán đổi đất, cấp giấy phép xây dựng đền thánh vincent

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Phòng TNMT,QLĐT,Nội vụ

Có thư mời riêng

 

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

  14 giờ 00: Làm việc phòng GD-ĐT, phòng Nội vụ về công tác quy hoạch nhân sự ngành giáo dục.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ

Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ

 

Đ/c Dung

Phòng làm việc

Thứ sáu, ngày 15/6/2018

Sáng

08 giờ 30:  Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng TP

Chiều

14 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố.

CT, các PCT

 

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 2

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)